Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Andrzej

Andrzej Sikora, ur. 1 XII 1946 w Cieszynie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1969).

1969-1971 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, 1971-1973 radca prawny w Urzędzie Powiatowym w Cieszynie, 1973-1976 aplikant adwokacki w Katowicach, 1976-1984 radca prawny w Bielsku-Białej. 1969-1988 przewodnik beskidzki PTTK.

Od jesieni 1980 w „S”; od III 1981 członek bielskiego KIK.

1982-1988 współinicjator powołania i działacz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. 1984-2000 adwokat tamże (z dwukrotną przerwą).

1989-1991 poseł RP z listy KO. 1990-2000 członek-założyciel PChD. 1997-1998 wojewoda bielski; 1998-2002 radny Województwa Śląskiego. 2000-2007 dyr. oddziału IPN w Katowicach, od VIII 2007 dyr. Wydz. Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS krypt. List; od 14 IV 1989 w ramach KE krypt. Doradca, zdjęto z ewidencji 8 XI 1989.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry