Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Andrzej

Andrzej Sikora, ur. 2 VIII 1945 w Gorlicach. Ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie (1964).

Od 1964 pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, do 1969 elektromonter zabezpieczeń i teletechniki na Wydz. Zabezpieczeń i Teletechniki, od 1969 programista, st. programista, samodzielny programista EMC w Zakładowym Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.

Od IX 1980 w „S”; od 18 IX 1980 w Komitecie Organizacyjnym, od 22 IX w Komitecie Założycielskim Organizacji Zakładowej NSZZ, członek prezydium, współprzew.; IX 1980 – VII 1981 członek MKZ Kraków/MKZ Małopolska. W X 1980 współorganizator Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”, członek zarządu, od I 1981 przew., pracownik Komisji Przedsiębiorstwa (KZ) w ZA. Od I 1981 współzałożyciel i organizator pisma „Biuletyn Informacyjny «S» w ZA”. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony. Od IV 1982 w podziemnej „S”; organizator i uczestnik cyklicznych zebrań prezydium Komisji Przedsiębiorstwa, współorganizator pomocy represjonowanym i członkom „S”. Organizator pielgrzymek na Jasną Górę i do Lichenia; uczestnik manifestacji patriotycznych w Tarnowie (m.in. 3 V, 11 XI; 1982–1985), organizator Duszpasterstw Ludzi Pracy w tarnowskich parafiach: NMP KP, św. Rodziny, NSPJ. 1984–1988 organizator (z S. i Bożeną Ligęzami, Anną Lorenowicz, J. Sosinem, Bronisławem Mickiem i Andrzejem Cholewą) spektakli słowno-muzycznych opartych na poezji i prozie patriotyczno-religijno-historycznej prezentowanych w formie wieczornic w szkołach średnich w Tarnowie, siedzibie Stowarzyszenia PAX tamże i górskich schroniskach (na Hali Łabowskiej, Turbaczu, Prehybie, Polanie Chochołowskiej, w Zakopanem i Bacówce nad Wierchomlą). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, gł. przed rocznicami lub po manifestacjach i pielgrzymkach. 28 IX 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego w ZA, 30 IX 1988 złożył wniosek do sądu o ponowną rejestrację „S”.

W 1989 współzałożyciel KO w Tarnowie; rzecznik prasowy, koordynator kampanii wyborczej. W 1989 reaktywował „S” w ZA, organizator Tymczasowej Komisji Przedsiębiorstwa, od 25 XI 1989 przew., pracownik Komisji Przedsiębiorstwa, 1990–1998, 2002–2006 członek ZR Małopolska, od 1990 delegat na WZD Regionu Małopolska; 1992–1998 i 2002–2006 delegat na KZD, członek prezydium, 2002–2006 KK. Od 1998 delegat na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego „S”, członek Rady Krajowej. W 1995 inicjator powołania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w ZA/SKOK im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 1994–2002 współorganizator, członek zarządu Ligi Samorządowej w Tarnowie. Od 1996 w AWS, organizator struktur w Tarnowie i woj. tarnowskim. W 1997 współzałożyciel i przew. Stowarzyszenia na Rzecz Powszechnego Uwłaszczenia w Tarnowie. 1997–2001 senator RP z listy AWS. W 2002 współzałożyciel i wiceprzew. Stowarzyszenia Prawy Tarnów. Od 2005 w grupie Ujawnić Prawdę.

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Tarnowie w ramach SO krypt. Unia; 1982–1984 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach KE. 1988–1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Grupa.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry