Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Dariusz

Dariusz Sikora, ur. 15 XII 1967 w Bolesławcu. Ukończył ZSZ w Lublinie (1985). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek socjologia (1998), w 1999 studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej: marketing i organizacja przedsiębiorstw.

1985‒1991 nastawniczy/ekspedytor PKP Nisko.

1982‒1985 kolporter (ze Stanisławem Gamoniem) w ZSZ i internacie „Biuletynu TKZ NSZZ «Solidarność» Węzła Kolejowego PKP” w Lublinie (w kontakcie z Anną Kruk, ks. Wacławem Oszajcą). Od 1985 członek grupy młodzieży (tzw. grupa Dzieci) przy Duszpasterskim Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej w Stalowej Woli. Od 1985 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. książek, czasopism (w tym „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „SMiS”, „Obecni”); uczestnik obozów i programów artystycznych nt. Katynia i Święta Niepodległości; 30 XI 1987 zatrzymany w RUSW w Stalowej Woli, pobity, rewizja w mieszkaniu, przewieziony do WUSW w Tarnobrzegu, 2 XII 1987 zwolniony; na wniesioną skargę ws. pobicia wszczęto śledztwo umorzone 22 III 1988 przez Prokuraturę Rejonową; 9 VI 1988 ponownie zatrzymany (na dworcu PKP), pobity, ponownie rewizja w mieszkaniu ukarany grzywną grzywna przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa; 22 VIII – 1 IX 1988 podczas strajku HSW członek Sztabu Wspierającego w domu katechetycznym, przeprowadzał (z Andrzejem Rehorowskim) ludzi chcących spotkać się z Komitetem Strajkowym, zdobywał informacje dot. gromadzenia się sił milicyjnych i wojskowych; 1988/1989 wydawca (z S. Gamoniem) pisma „Kolejarz”, przeznaczonego dla pracowników PKP (drukowanego przez Powielarnię SMiSa); członek redakcji pisma „Obecni” (4 nr. w 1989).

W 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” Węzła PKP Rozwadów – Stalowa Wola, członek Zarządu Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Stalowa Wola, członek KO; 1990‒1991 zastępcza służba wojskowa, 1991‒1997 przedstawiciel handlowy Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie, następnie prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Semafor w Nisku, 1997-2000 z-ca dyr. Zakładu Przewozów Towarowych PKP Cargo Stalowa Wola – Rozwadów, 2000-2007 naczelnik sekcji przewozów i ekspedycji w Rozwadowie Cargo w Skarżysku Kamiennej; 2007‒2010 dyr. Zakładu Przewozów Towarowych w Lublinie PKP Cargo. 2010‒2013 i od 2016 członek zarządu ds. ekonomiczno–finansowych/ ds. handlu i eksploatacji PKP LHS Sp. z o. o., 1992-1995 członek Prezydium ZR Ziemia Sandomierska; od 1999 członek KZ „S” kolejno w PKP Rozwadów, PKP Skarżysko Kamienna, PKP Lublin.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2009).

IV 1989 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Kolejarze.

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Nisko

Opcje strony

do góry