Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Henryk

Henryk Sikora, ur. 23 VII 1952 w Bulowicach k. Kęt. Ukończył zaocznie Technikum Górnicze w Tychach (1972). Studiował na University Macquarie w Sydney.

1970-1972 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku, 1972-1980 w KWK Lenin w Mysłowicach (od 1990 KWK Wesoła), XI 1980 – 1981 w KWK Wieczorek w Katowicach.

1-3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Lenin, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego KWK Lenin, następnie członek Międzyzakładowej Komisji Robotniczej – Komisji Założycielskiej „S” w Jastrzębiu-Zdroju; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14 XII 1981 organizator strajku w KWK Wieczorek, przewodniczący KS, 14 XII 1981 – 26 II 1982 w ukryciu, kolporter podziemnych wydawnictw i współorganizator pierwszych podziemnych struktur międzyzakładowych na terenie Katowic; 26 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 3 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, w IV 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK we Wrocławiu i Strzelinie, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

1984-2003 na emigracji w Australii, 1984-1986 pracownik zakładów Kellogg w Sydney, 1986-1993 związku zawodowego Shop, Distributive & Allied Employees' Association w Sydney: odpowiedzialny za kontakty z „S”; 1985-1991 szef Biura Informacyjnego „S” w Australii, 1988-1990 członek Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli. 1985-1991 korespondent (''free lancer'') Radia Wolna Europa. W 1989 pełnomocnik KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie w kampanii wyborczej na terenie Australii. Współzałożyciel i wiceprezes Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską (1989-1993). W 1991 współzałożyciel i wiceprezes Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. 1994-2002 założyciel i szef firmy doradztwa inwestycyjnego Polstart International Australia. W 2003 powrócił do Polski, od 2004 współpracownik Fundacji Centrum Solidarności i Instytutu Lecha Wałęsy. W 2007 założył jednoosobową firmę doradztwa Polstart International w Warszawie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Monika Kobylańska

katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry