Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Henryk

Henryk Sikora, ur. 23 VII 1952 w Bulowicach k. Kęt. Ukończył Technikum Górnicze w Tychach (1974).

1970–1972 mł. górnik w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku, 1972–1980 górnik, nast. górnik-ratownik w KWK Lenin w Mysłowicach, XI 1980 – 1981 górnik w KWK Wieczorek w Katowicach.

1–3 IX 1980 współorganizator, przew. KS podczas strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komisji Założycielskiej, członek MKR – Komitet Założycielski Jastrzębie; w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

14 XII 1981 organizator, przew. KS w zakładzie KWK Wieczorek, po pacyfikacji kopalni uczestnik masówki w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach. 14 XII zwolniony z pracy. 14 XII 1981 – 26 II 1982 w ukryciu, m.in. wraz z żywnością dostarczał ukryte egz. pism podziemnych strajkującym górnikom w KWK Ziemowit w Lędzinach, kolporter podziemnych pism, m.in. „Wolnego Związkowca”, uczestnik spotkań nieformalnych podziemnych struktur międzyzakładowych w Katowicach. 26 II 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, 3 III 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO tamże i AŚ tamże, 30 IV 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK we Wrocławiu i Strzelinie; od 7 III 1983 3-mies. przerwa w odbywaniu kary, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

1984–2003 na emigracji w Australii. Studiował na University Macquarie w Sydney, 1984–1986 pracownik fizyczny w Kellogg w Sydney, 1986–1993 pracownik zw. zaw. Shop, Distributive & Allied Employees’ Association tamże (na stanowisku Solidarity Liason Officer odpowiedzialny za kontakty z podziemną „S”), 1985–1991 szef Biura Informacyjnego „S” w Australii, 1988–1991 członek Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli. 1985–1991 korespondent RWE. W 1989 pełnomocnik KO przy Przew. „S” L. Wałęsie w kampanii wyborczej w Australii. 1989–1993 współzałożyciel i wiceprezes Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską, 1991–1994 Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. 1994–2002 założyciel i szef firmy doradztwa inwestycyjnego Polstart International. 2004–2007 współpracownik Fundacji Centrum Solidarności, 2007–2008 Instytutu Lecha Wałęsy. 2007–2009 własna działalność gospodarcza w ramach firmy doradztwa Polstart International w Warszawie. Od 2009 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złotym Krzyżem Zasługi (1991).

9 VII 1981 – 19 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach KE krypt. Skarbnik.

Monika Kobylańska

Opcje strony

do góry