Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikora Stanisław

Stanisław Sikora, ur. 25 II 1932 w Krakowie, zm. 25 I 2007 w Lublinie. Ukończył Dwuletnią Średnią Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Lublinie (1951).

1949–1951 w Powszechnej Organizacji Służba Polsce.

1951–1957 kalkulator w Zakładzie Sieci Elektrycznych w Lublinie, 1957 elektromonter w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych tamże, 1957–1968 konduktor, kierowca w MPK tamże, 1968 kierowca w MPK w Krakowie, w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Lublinie i w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie PKS tamże, 1969–1970 w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej tamże, 1970 w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego tamże, 1970–1973 w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów tamże, 1973 w MPK w Krakowie, 1973–1974 w LZNS w Lublinie, 1974–1976 w MPK w Krakowie, 1977 w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Lublinie, 1977–1983 kierowca w MPK tamże.

W 1968 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za poglądy polityczne. Od XII 1978 uczestnik ROPCiO w Lublinie; 1 IX 1979 założyciel KPN, członek Rady Politycznej KPN.

18 VII 1980 uczestnik strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, nast. członek KZ.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i ponownie w Załężu, od końca IX 1982 na przepustce w zw. z leczeniem w szpitalu w Rzeszowie, 15 X 1982 zwolniony (formalne uchylenie internowania 28 X 1982). Od 1983 na rencie, od 1997 na emeryturze.

21 XII 1978 – 8 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Deklarant; 8 V 1984 – 29 I 1985 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Góral.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry