Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sikorski Jerzy

Jerzy Sikorski, ur. 2 VII 1947 w Gdańsku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Przemysłu Okrętowego dla Pracujących przy Stoczni Północnej w Gdańsku (1964) i Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących tamże (1980).

1961-1965 pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, 1965-1966 Gdańskich Zakładów Elektronicznych Unimor; 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa, 1968-1969 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Hydrogeologicznym w Gdańsku, 1969-1982 w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w GSR, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na wydziale W-17 GSR, członek KZ; IX-XII 1980 członek Prezydium MKZ w Gdańsku (odszedł na własną prośbę).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 27 II 1982.

Od IX 1982 na emigracji w USA.

Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gdańska (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry