Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siwiec Wit Eugeniusz

Wit Eugeniusz Siwiec, ur. 13 VII 1952 w Przemyślu. Absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Przemyślu (1972).

1974–1975 nauczyciel w SP w Sielnicy, 1976–1977 pracownik biurowy Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu, 1978–1980 Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 1977–1980 kolporter prasy ROPCiO i KSS KOR na terenie Przemyśla, 1978 uczestnik ROPCiO, 1978–1980 członek tzw. przemyskiej antysocjalistycznej grupy, 1979–1980 członek-założyciel Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących, autor komunikatów PKSLW, wielokrotnie zatrzymywany.

VIII 1980 opracował postulaty dla przemyskich KS, IX–X 1980 współorganizator na terenie woj. przemyskiego struktur „S”, w tym: Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej i Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego. Od 11 II 1981 członek prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” Regionu Południowo-Wschodniego; współredaktor pisma ZR Południowo-Wschodniego w Przemyślu „Odnowa”, wielokrotnie zatrzymywany, drukarz w sekcji informacji Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego z siedzibą w Przemyślu, nast. ZR Południowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany osadzonyny w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, Łupkowie (VI 1982 organizator i uczestnik głodówki), Załężu i Kielcach-Piaskach, 15 XI 1982 zwolniony.

Od 1983 na emigracji w Kanadzie. Od 1987 przedstawiciel RKW Przemyśl w Kanadzie.

2 I 1979–10 VIII 1985 zarejestrowany jako TW ps. Wiktor przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu (z zachowanych materiałów wynika, że SB uznawała go za współpracownika nielojalnego i dwulicowego; VI 1980 zaniechał kontaktów z SB); 24 IV 1978–23 II 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOS krypt. Brodacz; 1977–1981 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOR krypt. Melina; 1979–1981 przez Wydz. IV KW MO tamże w ramach SOR krypt. Antena; 14 VII 1987–15 I 1988 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Renegat.

Artur Brożyniak|Michał Stręk

Przemyśl, Region Południowo-Wschodni, ROPCiO

Opcje strony

do góry