Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skaskiewicz Edward

Edward Skaskiewicz, ur. 10 VII 1936 w Dobryniu k. Białej Podlaski. Ukończył SP w Bielawie (1952).

1951–1967 grawer w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego Bielbaw. 1967–1982 grawer w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Bieltex.

30–31 VIII 1980 organizator i przew. KS w BZPB Bieltex. Od IX w „S”. IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzew. KZ, od II 1981 p.o. przew. KZ tamże. Od V 1981 członek MKK Ziemi Dzierżoniowskiej. VI 1981 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, 28 III 1982 zwolniony. 1982–1983 współzałożyciel, redaktor, autor tekstów, drukarz podziemnego pisma „S” BPZB Bieltex „Robotnik”. Organizator i koordynator sieci kolportażu pism podziemnych, m.in.: „Robotnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski” oraz książek paryskiej „Kultury” i wydawnictw NOW-ej na terenie Bielawy. 1982–1983 kolporter ulotek, znaczków pocztowych, banknotów, kart świątecznych. IV 1982–I 1983 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, manifestacji, zbiórek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1983 emigracja do RFN; we Frankfurcie nad Menem organizator wieców poparcia dla represjonowanych w kraju, spotkań informacyjnych o realiach stanu wojennego w Polsce. 1984 wyjazd do USA, 1984–1989 w Nowym Jorku organizator spotkań solidaryzujących się z represjonowanymi w Polsce, przesyłał do Polski środki finansowe dla SW.

1984–1986 pomocnik hydraulika w prywatnych firmach, 1986–1992 hydraulik w Cayazzo Industrie Nowy Jork, 1992–2004 hydraulik w Total Plumbing Incorporation Denver. Od 2004 na emeryturze. 2005 powrót do Polski.

Agnieszka Klarman

Bielawa, Dzierżoniów, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry