Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skorenko Danuta

Danuta Skorenko, ur. 25 XII 1940 w Stryju (obecnie Ukraina), zm. 26 IX 2000 w Katowicach. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filozofia (1969 absolutorium).

W X 1956 uczestniczka demonstracji we Wrocławiu. 1970-1977 kierowniczka klubu Stowarzyszenia PAX w Katowicach, 1977-1978 pracowniczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 1979-1982 I Oddziału PZU.

W IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w I Oddziale PZU.

W I 1982 założycielka i faktyczny szef podziemnej MKK „S” w Katowicach; uczestniczka akcji ulotkowych oraz malowania na murach; od VIII 1982 w ukryciu, współorganizatorka demonstracji 31 VIII w Katowicach, redaktor, wydawca, drukarz i kolporter podziemnego pisma „Ku Wolnej Polsce”; 4 XII 1983 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Sosnowcu, następnie Katowicach i Lublińcu, w VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. Zwolniona z pracy, do 1988 bez zatrudnienia. W II 1985 uczestniczka głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Inicjatorka próby uruchomienia podziemnej TV „S”, w X 1985 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Katowicach, w IV 1986 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach na 2,5 roku więzienia, osadzona w AŚ w Katowicach (uczestniczka 21-dniowej głodówki w związku z odmową wydania przepustki na pogrzeb matki, dokarmiana siłą), we IX 1986 zwolniona na mocy amnestii. Od 1987 członek Rady Koordynacyjnej Polskiej Ligi Praw Człowieka; współpracowniczka Komisji Interwencji i Praworządności „S”, od 1988 przedstawicielka Komisji w Regionie. W II 1988 uczestniczka Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, członek RKW „S”, odpowiedzialna za Podregion Centralny. W 1988 zatrudniona jako praczka w Państwowym Domu Dziecka, zwolniona po 3 mies. 15 VIII – 3 IX 1988 uczestniczka strajku, doradca MKS w KWK Manifest Lipcowy; w X 1988 współorganizatorka i uczestniczka akcji protestacyjnej na Rynku w Katowicach w obronie górników zwolnionych z pracy po sierpniowych strajkach; W II 1989 uczestniczka Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, ponownie wybrana do RKW.

W 1990 odeszła z „S”. 1990-1991 współzałożycielka i woj. pełnomocnik ROAD w Katowicach; w 1991 w Ruchu Społeczno-Demokratycznym.

Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1983-1984 rozpracowywana przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Drukarnia; w 1984 w ramach SOR krypt. Wolna; 1984-1989 przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa II.

Wojciech Niedźwiedź

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry