Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skorupski Kazimierz

Kazimierz Skorupski, ur. 10 VI 1956 w Gołostowicach k. Strzelina. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1977), 1975–1976 student międzynarodowej szkoły językowej w Paryżu.

W 1977 wychowawca w Państwowym Zakładzie Wychowawczym we Wrocławiu, 1977–1978 instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika tamże, 1978-1979 bibliotekarz, następnie sekretarz literacki Teatru Współczesnego im. Edwarda Wiercińskiego tamże, 1979–1981 asystent kierownika artystycznego w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Od IX 1980 w „S”, IX-XI 1980 przewodniczący MKZ Ziemia Lubuska; w XI 1980 współinicjator (wraz z Edwardem Kozłowskim, Andrzejem Milcarkiewiczem, Konradem Stanglewiczem), w porozumieniu z działaczami opozycji w Warszawie, powołania w Zielonej Górze filii niezależnego wydawnictwa NOWa - w wyniku działań operacyjnych grupa została zdezintegrowana, co utrudniało korzystanie z bazy poligraficznej ZR „S” w Zielonej Górze. W 1981 współpracownik Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., redakcji pisma „Solidarność Środkowego Nadodrza”.

13 XII 1981 internowany.

Po zwolnieniu z internowania na emigracji we Francji.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Zielona Góra

Opcje strony

do góry