Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skotny Stanisław

Stanisław Skotny, ur. 18 XI 1950 w Trzebnicy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia Polska (1973).

1973 nauczyciel w I Liceum Ekonomicznym we Wrocławiu, 1974–1975 młodszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, 1975–1976 lektor w Ośrodku Dokumentacji Prasowej Robotniczej Spółdzielni Książka-Prasa Ruch we Wrocławiu, 1976–1977 z-ca dyr. ds. programowych Towarzystwa Miłośników Wrocławia, 1977–1981 redaktor gazety zakładowej „Nasze Problemy” w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Archimedes we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”. Od XII 1980 członek KZ: szef komisji informacyjno-wydawniczej „S”, na łamach „Naszych Problemów” publikował informacje KZ, autor materiałów ulotnych „S” i kolporter wydawnictw bezdebitowych w zakładzie. 28–29 I 1981 wysłany (ze Zbigniewem Kopystyńskim) przez MKZ we Wrocławiu jako obserwator na strajk rolniczej „S” w Rzeszowie.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie (uczestnik różnych form oporu: śpiew pieśni patriotycznych i religijnych, odmowa podporządkowania się regulaminowi i władzy obozowej, redaktor gazetki obozowej „Klawisz Grodkowski”, protest głodowy, tworzenie wewnętrznego obiegu inf.), od 11 VI 1982 na przepustce ze wzgl. na opiekę nad chorą żoną i córką, 5 VII 1982 zwolniony. 1982–1986 planista w Dziale Planowania i Statystyki w Archimedesie. 1982-1986 uczestnik obchodów miesięcznic stanu wojennego w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu i kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida tamże, sporadycznie uczestnik manifestacji ulicznych (m.in. 21 VI 1983 w dniu Mszy papieża Jana Pawła II we Wrocławiu), autor tekstów w podziemnych pismach podziemnych (kontakt od Sławomira Najnigiera), kolporter wydawnictw (otrzymywanych od kuriera z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu). VI 1986 – XII 1987 praca w USA. 1988–1989 na prośbę Eugeniusza Szumiejki organizator lokali na potrzeby m.in. szkoleń „S”. 1988–1989 polonista w XIV LO we Wrocławiu.

1989–1990 polonista w ZSZ nr 11 tamże, 1990–1998 w Centrum Kształcenia Ustawicznego tamże. 1990–2017 w „S”, członek, przew. Koła. 1998–2002 polonista w Zespole Szkół Spożywczych tamże, 2002–2017 w XVII LO tamże. 2014–2018 radny Rady Gminy Wisznia Mała z listy Komitetu Wyborczego PiS. Od 2017 na emeryturze. Od 2020 w PiS.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020) i Medalem Niezłomni (2017).

30 III 1981 – 26 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO we Wrocławiu/DUSW Wrocław–Fabryczna w ramach KE krypt. Dyktator/Redaktor.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry