Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skotny Stanisław

Stanisław Skotny, ur. 18 XI 1950 we Wrocławiu. Absolwent Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1974).

W szkole średniej zawodnik zespołu piłki siatkowej AZS Wrocław. W III 1968 uczestnik demonstracji we Wrocławiu, pobity podczas ich tłumienia. W 1972 w czasie legitymowania patrol MO wdał się w sprzeczkę z funkcjonariuszami; zatrzymany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na miesiąc aresztu z zamianą na grzywnę. W 1973 w czasie Akademickich Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Katowicach, jako członek reprezentacji Polski uczestniczył w zbiorowym wznoszeniu okrzyków zawierających aluzje do polityki ZSRS; zatrzymany przez SB, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. W 1974 redaktor gazety zakładowej w fabryce Archimedes; mimo nacisków nie wstąpił do PZPR.

Od IX 1980 w „S”, redagowaną przez siebie gazetę zakładową uczynił platformą dyskusji o reformach.

13 XII 1981 internowany w Oßr. Odosobnienia we Wrocławiu, 24 XII 1981 – 5 VII 1982 w Grodkowie; po zwolnieniu uniemożliwiono mu podjęcie pracy.

1982-1989 na emigracji w USA. Od 1989 zatrudniony jako nauczyciel języka polskiego we Wrocławiu.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry