Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skowron Wojciech Ryszard

Wojciech Ryszard Skowron, ur. 12 X 1955 w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978).

1978–1990 nauczyciel w SP w Podkowie Leśnej.

Od IX 1980 w „S”; członek, nast. wiceprzew. KZ.

1982–1983 redaktor nacz. podziemnego pisma „AIT” (Agencja Informacyjna Terenowego Komitetu Oporu „S”). 1982–1984 członek Terenowego Komitetu Oporu „S”, 1982–1989 członek Armenii. 1983–1984 udostępniał lokal drukarni TKO „S”, 1983–1989 szef grupy nadawczej NIL 3, emitującej w woj. warszawskim podziemne audycje Programu I Radia „S”. 23 XI 1986 zatrzymany po emisji w Skierniewicach, 9 XII 1986 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989 delegat Radia „S” w TZR Mazowsze. 1990–1994 dyr. Społecznego XV LO w Podkowie Leśnej, członek Zarządu Miasta Podkowa Leśna; 1990–1998, 2002–2006 radny miejski wybrany z list lokalnych komitetów wyborczych tamże. 1994–1998 st. specjalista w TVP SA, 1998–2002 dyr. Biura Administracji, Zamówień Publicznych i Inwestycji Inspekcji Celnej, także p.o. dyr. generalnego w Generalnym Inspektoracie Celnym; 2002–2006 z-ca komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy, od 2006 pracownik administracji państwowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry