Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18653,Skowronek-Jaroslaw.html
2023-03-26, 13:35

Skowronek Jarosław

Jarosław Skowronek, ur. 3 X 1961 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Fizyki (1988).

Od 1976 w Aeroklubie Gdańskim.

14–15 XII 1981 jako student I roku fizyki na Uniwersytecie Gdańskim uczestnik strajku na uczelni. Po jego zakończeniu współorganizator druku i kolportażu w Trójmieście m.in. ulotek, komunikatów strajkowych, informacji o represjach stanu wojennego. 20 XII 1981 zatrzymany, 22 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 3 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie, Włocławku i Potulicach. 25 X 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił 1 mies. przerwy w odbywaniu kary, 8 II 1983 SN wstrzymał wykonanie kary, 10 II 1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił przerwy w odbywaniu kary na okres 1 roku w celu kontynuowania studiów, 25 IV 1983 SN uchylił wyrok i sprawę skierował do ponownego rozpatrzenia. 28 VII 1983 SMW umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1985–1986 podczas studiów pracował jako kelner; w 1988 asystent na Wydz. Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.

1989–1993 współwłaściciel Atext Sp. z o.o. w Gdańsku, 1993–1995 Tekstbud Sp. z o.o. tamże, 1995–1998 ponownie Atext Sp. z o.o, 1998–2000 Centrum Papieru Cepol Sp. z o.o. w Gdańsku, 2000–2002 JJPS Sp. z o.o., 2002–2009 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Eksportu Usług Technicznych i Budownictwa Technobex – Gdańsk SA. Od 2010 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony