Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skwira Adam

Adam Skwira, ur. 1 XI 1935 w Nagoszynie k. Dębicy, zm. 31 XII 2007 w Katowicach. Ukończył Państwowe Liceum Korespondencyjne w Bytomiu (1964).

1963–1981 członek Stowarzyszenia PAX.

W 1955 górnik w KWK Dębieńsko, 1955–1981 m.in. górnik, cieśla, brygadzista podsadzki w KWK Wujek. 1–3 IX 1980 członek KS podczas strajku w zakładzie, od 4 IX 1980 członek Zakładowej Komisji Robotniczej. Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Założycielskiej, od 21 I 1981 KZ; w VII/VIII i XII delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; od VIII 1981 członek Komisji Rewizyjnej.

13–16 XII 1981 współorganizator, członek KS podczas strajku w zakładzie. 20 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, nast. w areszcie KW MO w Katowicach; zwolniony z pracy. 27 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 9 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (latem 1982 uczestnik głodówki) i Kłodzku, 16 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. V – IX 1983 bez zatrudnienia, IX 1983 – V 1985 górnik w KWK Śląsk; od V 1985 na emeryturze. 1983–1989 współorganizator corocznych uroczystości ku czci poległych górników z KWK Wujek, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Górnik Polski”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”.

W 1989 członek KO w Katowicach. 1989–2007 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 XII 1981/Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach Poległych 16 XII 1981, 1991–2007 członek Komisji Rewizyjnej. Oskarżyciel posiłkowy w procesie funkcjonariuszy ZOMO, oskarżonych o masakrę w KWK Wujek, w 1994 współzałożyciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

15 II – 14 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Brynów.

 

Wojciech Skwira

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry