Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skwierczyński Franciszek

Franciszek Skwierczyński, ur. 24 XI 1941 w Juriampolu k. Borszczowa (obecnie Ukraina). Od 1947 w Szczecinie. Ukończył Lotniczą Szkołę Szybowcową w Lęborku (1957) oraz Wieczorowe LO MON przy JW 2241 w Szczecinie (1960).

VIII 1960 – IX 1962 kreślarz w Biurze Konstrukcyjnym Szczecińskich Zakładów Włókien Sztucznych, X – XI 1962 magazynier w Zarządzie Portu Szczecin, XII 1962 – III 1963 pracownik biurowy w Dzielnicowym Zarządzie Budynków Mieszkalnych Szczecin-Dąbie, IV 1963 – III 1963 dyspozytor działu konserw w Wojewódzkim Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym w Szczecinie, III 1964 – XI 1982 konstruktor w Fabryce Mechanizmów Samochodowych Polmo tamże.

W VIII 1980 członek KS podczas strajku w zakładzie, brał udział w pracach MKS, członek prezydium Zakładowej Komisji Robotniczej w Polmo, w IX 1980 oddelegowany do Komisji Interwencji MKR w Szczecinie.

Od 1980 w „S”; przew. KZ, członek prezydium MKR, VI 1982 delegat na I WZD Regionu Pomorza Zachodniego; IX/X delegat na I KZD. Od XI 1981 członek prezydium ZR (szef Biura Socjalnego i Gospodarki Żywnościowej).

13 XII 1981 dobrowolnie internowany jako TW Wydz. III KW MO w Szczecinie ps. Kamil, ze wzgl. operacyjnych (przebywał w jednej celi z Marianem Jurczykiem, Stanisławem Kocjanem, J. Nowakiem i Stanisławem Wądołowskim) przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie Pomorskim, 9 IV 1982 zwolniony. 1982–1983 członek RKS-Rady Koordynacyjnej Regionu Pomorza Zachodniego i Międzyregionalnej Komisji Obrony „S”.

Od 1983 na emigracji we Francji. Od 2001 na emeryturze.

1968– 1983 zarejestrowany przez Wydz. III/Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Szczecinie jako TW ps. Kamil.

Przemysław Benken

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry