Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sławińska Krystyna

Krystyna Sławińska, ur. 26 II 1945 w Majkaragaj (obecnie Kazachstan). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1970) i Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWr (1982).

1957-1965 zastępowa i drużynowa w ZHP; 1965-1970 w ZSP; 1970-1980 w ZNP. 1964-1965 nauczycielka w SP nr 3 we Wrocławiu; 1970-2004 bibliotekarz i kierownik Działu Dokumentów Życia Społecznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W III 1968 uczestniczka wieców studenckich na UWr i PWr. 1979-1989 organizatorka i koordynatorka sieci osób dostarczających ulotki i wydawnictwa niezależne do zbiorów ZNiO. 3 V 1979 – IX 1980 członek i rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej we Wrocławiu. Udostępniała mieszkanie na drukarnię wydawnictw niezależnych – „Biuletynu Dolnośląskiego” nr 3-4 i tomiku poezji Antoniego Roszaka ''Taka pamięć''. 19 IX 1979 w czasie rewizji SB skonfiskowała sprzęt, nakład „Biuletynu Dolnośląskiego” i tomiku poezji. Mimo wpadki i kilku zatrzymań nadal udostępniała lokal na spotkania KSS ZD, TKN, redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”; przepisywała i adiustowała teksty.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ ZNiO, od X 1980 łączniczka KZ „S” ZNiO z MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk.

Po 13 XII 1981 uczestniczka wszystkich większych manifestacji, marszów, demonstracji, wieców i happeningów organizowanych we Wrocławiu. 1982-1989 uczestniczka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, m.in. w kościołach św. Wojciecha i Św. Krzyża we Wrocławiu.

1989-1993 członek KZ „S” ZNiO. Od 2004 na emeryturze.

Autorka artykułów i opracowań w czasopismach zawodowych, „Roczniku Wrocławskim” i „Kalendarzu Wrocławskim”, autorka kilku wystaw krajowych (m.in. ''„Pod twą obronę…”. Z działalności patriotyczno-religijnej wrocławskich kościołów w latach 1982-1989'' X-XI 1990) i zagranicznych prezentujących zbiory ZNiO.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

28 IX 1979 – 6 V 1981 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Słowik.

 

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry