Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sławiński Józef

Józef Sławiński, ur. 1 VIII 1944 w Rzemieniu k. Mielca. Ukończył Technikum Samochodowe dla Pracujących w Głogowie (1977).

W 1962 smarownik w Cukrowni Głogów, 1963-1964 konduktor PKS, 1964-1967 kierowca w Cukrowni Głogów, 1967-1971 kierowca PKS, 1971-1975 kierowca w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie, 1975-1981 dyspozytor transportu w Zakładzie Remontowo-Montażowym w Lubinie Wydział w Głogowie KGHM. 1962-1980 członek ZZ Transportowców i Drogowców; 1969-1971 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZRM w Lubinie, przewodniczący Wydziałowej KZ ZRM Głogów-Żukowice; IX-XII 1980 członek MKZ w Głogowie, 17 XII 1980 – V 1981 Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej tamże, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR.

13-18 XII 1981 współorganizator strajku w HM Głogów, członek KS; zwolniony z pracy, 19 XII 1981 aresztowany, 21 I 1982 skazany (wraz z Jerzym Jurkiewiczem, Januszem Paszkiewiczem, Jerzym Skibińskim, Bogdanem Kazimierzem Przybylskim, Mieczysławem Gajewskim i Jerzym Lewickim) wyrokiem Sądu Wojskowego w Legnicy na 1,5 więzienia w zawieszeniu na 4 lata, 23 IV 1982 po złożeniu odwołania wyrokiem Sądu Najwyższego karę zmieniono na 1 rok więzienia, 10 X 1982 osadzony w ZK we Wrocławiu, następnie Strzelinie, w ZK współredaktor, autor tekstów, drukarz pism: „Kamieniarz”, „Niezależny Serwis Informacyjny”, 6 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; 1982-1983 organizator lokali, sprzętu dla drukarzy, drukarz, kolporter „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Solidarności Głogowskiej”, „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Dolnośląskiej”; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach w Głogowie, organizator spotkań konspiracyjnych w swoim mieszkaniu; w 1982, 1983 koordynator emisji 3 audycji Radia „S” w Głogowie; wielokrotnie zatrzymywany; 1 VIII 1983 ponowne aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy, następnie we Wrocławiu, 17 IX 1983 zwolniony. 1982–1984 na rencie.

Od I 1984 na emigracji w USA; rozprowadzał wśród Polonii czasopisma, tzw. cegiełki, wydawnictwa okolicznościowe, dochód przesyłał do Polski Jerzemu Czarneckiemu. 1984-1985 pracownik restauracji, 1985-2000 Fabryki Samochodów Ciężarowych Kenworth w Seattle, od 2000 na emeryturze.

6 I 1982 – 20 III 1985 rozpracowywany przez p. III KM MO/RUSW w Głogowie w ramach SOR krypt. Szarańcza; do 20 V 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOR krypt. Lancet.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Głogów

Opcje strony

do góry