Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sławiński Leszek Jakub

Leszek Jakub Sławiński, ur. 1 V 1927 w Kowlu (obecnie Ukraina), zm. 8 III 1996 w Białymstoku. Ukończył 4 klasy Gimnazjum Kupieckiego w Słupsku (1946).

1943–1944 jako harcerz współpracownik AK na Wileńszczyźnie. Od 1945 członek OM TUR (1947 instruktor terenowy w Drawsku Pomorskim), PPS (1946 sekretarz powiatowy tamże), nast. ZMP i PZPR (1957 usunięty).

1944–1945 rachmistrz w przemyśle mięsnym w Lidzie, 1946 praktykant w Spółdzielni Spożywców Robotnik Robotnik "Robotnik", pismo Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Łódź, podtytuł: „Pismo Łódzkiej Organizacji PPS”, sygnowane przez wydawnictwo Wiedza, wydawane 11 XI 1987 – 12 IV 1990 w Łodzi. w Szczecinie. Od 1947 dziennikarz, 1947 korespondent „Młodzi Idą” KC OM TUR, nast. instruktor kulturalno-oświatowy Ośrodka Doskonalenia Kadr Rolniczych PGR w Koszalinie, redaktor pisma „Pierwszy Dzwonek” tamże, nast. na Śląsku redaktor i wydawca pism „Spółdzielnia Produkcyjna” i „Nowe Jaworzno”. 1959 powołał w Jaworznie Górniczy Uniwersytet Robotniczy, po którego likwidacji w l. 60.–70. redaktor pism ZZ Pracowników Budownictwa „Budujemy” w Gdańsku oraz „Na Rusztowaniach” w Koszalinie, nast. ZZ Pracowników Leśnictwa „Echa Leśne”, ZZ Marynarzy i Portowców „Horyzont” w Gdańsku i pisma Gdańskiej Stoczni Remontowej Ostrów. 1964–1966 wychowawca w internacie Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Białymstoku, 1976–1978 pracownik agencji reklamowej w Gdańsku, 1978–IX 1980 st. inspektor ds. reklamy w wydawnictwie Prasa ZSL w Warszawie; w l. 70. współpracownik „Kontrastów”, „Gazety Współczesnej” w Białymstoku, 1978–1979 „Tygodnika Kulturalnego”; 1980 redaktor nacz. pism „Czas Ziemi” w Białymstoku oraz „Snop” w Zamościu.

Od X 1980 rzecznik prasowy MKZ „S” w Białymstoku, XI 1980–I 1981 redaktor nacz. „Biuletynu Informacyjnego” MKZ. II–IX 1981 redaktor nacz., nast. redaktor pisma KKK Pracowników Poligrafii „S” „Kwadrat” w Szczecinie. Od 27 X 1981 redaktor nacz. dziennika ZR Gdańskiego „My” (nr. 1 był przygotowywany na 16 XII 1981).

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 15 II 1982 zatrzymany w Białymstoku, 17 III 1982 internowany, przewieziony do Szczecina, od 18 III osadzonyny w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie (redaktor pisma „Internat”), 5 IV 1982 zwolniony. Od IV 1982 do XII 1982 utrzymywał się m.in. z pisania art. prasowych, prac dorywczych, handlu książkami, obrazami, starociami. 1983 pracownik Biura Ogłoszeń i Reklamy Wydawnictwa ZSL Region Białystok, od 1984 prywatny antykwariat Światowid w Białymstoku. 1984 redaktor nacz. pisma dla krawcowych „Maria. Arkusz Wykrojów” w Gdańsku. 1985–1987 współpracownik „Ładu”, 1988 „Kuriera Podlaskiego”. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, przeszukania mieszkania.

1989 członek Niezależnego Ruchu Społecznego Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku, redaktor nacz. bezdebitowego organu prasowego struktury „Czyn”, współzałożyciel KO „S” w Białymstoku, PPS Okręg Białystok, 1990–1992 działacz Solidarności Pracy. 1991 redaktor nacz. pisma „Białystok. Ilustrowany Tygodnik Miejski”, 1992 „Brama Wschodnia. Pismo Promocji Wschód-Zachód”.

Autor licznych publikacji i opowiadań, m.in. redaktor tomu o wodociągach białostockich 75 lat w służbie Białegostoku (1965).

9 X 1980–31 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Odnowiciel; 7 XII 1983–16 VIII 1984 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOS krypt. Lis.

Marek Kietliński|Marcin Zwolski

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry