Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachowicz Romuald Marek

Romuald Marek Stachowicz, ur. 16 I 1949 w Pile. Ukończył Technikum Górnictwa Naftowego tamże (1968).

1963–1974 wiertnik w Przedsiębiorstwie Poszukiwania Nafty i Gazu w Pile, 1974–1984 dyspozytor w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Rejon Piła.

1977–1981 członek Rady Pracowniczej. 1977–1980 kolporter niezależnych wydawnictw w Pile, m.in. pisma „Robotnik”.

Od IX 1980 w „S”; 2–4 IX 1980 uczestnik strajku solidarnościowego, członek Komitetu Założycielskiego. W 1981 zaangażowany w działalność KIK przy parafii św. Rodziny w Pile.

14 XII 1981 uczestnik zakładowego wiecu protestacyjnego, w którym domagano się informacji o internowanych, współorganizator pomocy rodzinom internowanych i prześladowanych przy kościele św. Rodziny w Pile. Przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. XII 1982–1989 współpracownik RKW Region Piła, kolporter podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Lech” i „Tygodnik Mazowsze”) i książek; uczestnik akcji ulotkwych, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Tygodni Społecznych przy parafii św. Rodziny w Pile; należał m.in. do ścisłego grona osób odpowiedzialnych za bezpieczny przyjazd prelegentów. Od 1984 na rencie. 29 V 1986 zatrzymany po procesji Bożego Ciała i przesłuchany. 1986–1990 student teologii w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL (licencjat).

W 1989 zaangażowany w działalność Regionalnego KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk, uczestnik kampanii wyborczej KO w woj. pilskim, 1998–2006 radny z listy Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowe w Radzie Miasta Piły. 2002–2006 sekretarz tej Rady

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry