Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachowiak Ryszard

Ryszard Stachowiak, ur. 21 III 1953 w Luboszu k. Międzychodu, zm. 7 IX 1999. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1976).

1977-1982 pracownik Huty Aluminium Konin.

Od IX 1980 w „S”; w XI 1980 na wniosek Zakładowego Komitetu Założycielskiego „S” oddelegowany do prac (w zakresie łączności) do MKZ „S” w Koninie; członek KZ „S” w HA, od XI 1980 wiceprzewodniczący MKZ, od 2 I 1981 przewodniczący W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, przewodniczący ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, od 15 XII 1981 hospitalizowany w szpitalu przy ZK nr 2 w Łodzi, zwolniony 24 XII 1981; w I 1982 zwolniony z pracy. 12 V 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, nast. w Kwidzynie (w VIII uczestnik głodówki w proteście przeciwko postępowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej), od 20 IX 1982 na przepustce, 8 XII 1982 zwolniony na wniosek komisji MCK ze względu na stan zdrowia. Od 1982 na rencie. Współorganizator podziemnej działalności wydawniczej i kolportażu w Koninie; 1984-1987 redaktor „Konińskiego Biuletynu Informacyjnego”. 1982-1989 współorganizator lub organizator podziemnych i jawnych struktur „S” w Koninie. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1982 członek konspiracyjnego ZR, 1983-1989 przewodniczący RKK „S” w Koninie, od IX 1983 członek Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” (kierowanej przez Antoniego Pietkiewicza, obejmującej Kalisz, Konin i Sieradz). W 1983, wspólnie z ks. Stanisławem Waszczyńskim, organizator Biura Pomocy Charytatywnej przy parafii św. Wojciecha. 28 V 1984 aresztowany pod zarzutem zorganizowania kolportażu podziemnych wydawnictw, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W 1985 współorganizator, następnie instruktor niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej w Koninie, członek Rady Naczelnej POH. Od 30 IX 1986 członek jawnej Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie, od 22 X 1986 Wielkopolskiej Rady „S”. Od 1988 uczestnik reaktywowania struktur „S” w konińskich zakładach pracy; od 18 XI 1988 przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” w Koninie, zrzeszającego przedstawicieli jawnych Komitetów Założycielskich „S”.

II 1989 – II 1990 przewodniczący TZR „S” w Koninie. 24-27 VIII 1989 uczestnik I Krajowego Kongresu POH, od VIII 1989 przewodniczący Rady Naczelnej POH. Od 10 II 1990 honorowy przewodniczący ZR „S” w Koninie. Od V 1990 radny Miasta Konin z listy Miejskiego KO „S”.

Od 21 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO w ramach SOS krypt. Przewodniczący; od 26 III 1984 w ramach SOR krypt. Układ II; 22 VIII lub 5 IX 1989 – 10 I 1990 w tamach SO krypt. Związkowcy.

Przemysław Zwiernik

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry