Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stachowicz Zdzisław

Zdzisław Stachowicz, ur. 13 VII 1954 w Dęblinie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Tczewie (1980).

1970-1981 szlifierz w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie.

3-4 VII 1980 uczestnik strajku w Polmo i rozmów z dyrekcją, następnie z przedstawicielami władz wojewódzkich i resortowych. Od X 1980 w „S”, sekretarz Komisji Wydziałowej, drukarz (w swoim mieszkaniu) „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Komitetu Założycielskiego (od XII 1980 KZ) w Polmo. W I 1981 współzałożyciel (z Konradem Gajewskim i Mieczysławem Śliwką), następnie wiceprzewodniczący KOWzP w Polmo. 17 IX 1981 autor audycji o agresji ZSRS na Polskę we IX 1939, nadanej w radiowęźle zakładowym. Współorganizator i uczestnik akcji malowania haseł na murach Polmo, zbierania podpisów pod petycjami, akcji plakatowych i ulotkowych w Tczewie.

14-18 XII 1981 współorganizator strajku w Polmo, następnie w ukryciu; zwolniony z pracy. 4 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w ZK w Starogardzie Gdańskim, 4 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 10 mies. więzienia, osadzony w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach; 21 VI 1982, po rewizji prokuratora, Izba Karna SN w Warszawie podwyższyła wyrok do 18 mies. więzienia. 3 I 1983 zwolniony. Bez możliwości zatrudnienia w Tczewie. III-VI 1983 pracownik Wagonowni PKP w Malborku, IX 1983 – 1984 Wytwórni Łożysk Ślizgowych w Gdańsku-Oliwie.

Od VI 1984 na emigracji w Kanadzie. Od V 1985 pracownik Gelderland Ltd.; uczestnik demonstracji pod Konsulatem Generalnym PRL w Toronto i zbierania podpisów pod apelem do władz polskich o uwolnienie więźniów politycznych; autor artykułów do miesięcznika „S” w Kalifornii (wydawanego przez Leszka Lamkiewicza, Andrzeja Kaszubę i Marka Piekarskiego). Współorganizator (z A. Kaszubą) pomocy dla Domu Dziecka w Tczewie.

Autor książki ''Stracone złudzenia'' (Tczew 2006), z której dochód przeznaczył na pomoc dla b. działaczy „S” z Tczewa będącym w trudnej sytuacji finansowej. Członek Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry