Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18808,Platek-Stanislaw.html
18.05.2024, 21:50

Płatek Stanisław

Płatek Stanisław, ks., ur. 28 V 1933 w Raciborsku k. Wieliczki. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologiczny (1976), kierunek: socjologia religii.

Do 1951 członek niezależnego harcerstwa.

Po 13 XII 1981 uczestnik protestów w Gdańsku, m.in. 16 XII pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Od 1983 w kontakcie z opozycją poprzez inicjatywę ks. Duilio Magnaniego (przewodniczący IKUE - Międzynarodowej Organizacji Katolików Esperantystów); współpracownik Biura przy Lechu Wałęsie; w VIII 1988 niósł posługę kapłańską, odprawiał msze św. w czasie strajków w stoczniach: Gdańskiej i Północnej.

W 1989 współpracownik gdańskiego KO „S”, udostępniał na spotkania Komitetu pomieszczenia plebanii kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie.

 

Bogusław Gołąb

Opcje strony