Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Staniszewska Grażyna

Grażyna Staniszewska, ur. 2 XI 1949 w Bielsku-Białej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1971).

W III 1968 uczestniczka wieców studenckich na UJ. 1972-1977 nauczycielka jęz. polskiego w bielskim LO dla Pracujących, 1977-1981 kierownik Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej Filia w Wapienicy.

Od IX 1980 w „S”, organizatorka struktur „S” bielskich pracowników kultury: Komitetu Założycielskiego Pracowników Domów Kultury oraz Komitetu Koordynacyjnego Pracowników Kultury Regionu Podbeskidzie, w V i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, od V 1981 członek Prezydium ZR, delegat na I KZD; organizatorka, następnie kierownik Wszechnicy Podbeskidzia, członek redakcji niezależnego pisma „Moim Zdaniem”; w XI 1981 sygnatariuszka Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Cieszynie, następnie w Gołdapi, 24 VII 1982 zwolniona, ponownie zatrudniona w MDK. Współpracowniczka pism podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Paragraf”, wydawnictw: NOWa, Krąg; współpracowniczka RKW Trzeci Szereg „S”, od wiosny 1983 redaktor pisma „Solidarność Podbeskidzia”; we IX 1983 zatrzymana, przewieziona do AŚ w Bielsku-Białej, 22 XII 1983 zwolniona ze względu na stan zdrowia; ponownie w redakcji „SP”, organizatorka drukarni, sieci kolportażu. 1984-1989 bibliotekarka w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Redor w Bielsku-Białej. Od XI 1986 jeden z jawnych rzeczników podbeskidzkiej „S”; w II 1988 wybrana na jawnego koordynatora działań podziemia w Regionie i reprezentanta Podbeskidzia we władzach krajowych „S”; od IV 1988 w składzie KKW, od X 1988 przewodnicząca Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeskidzie.

W 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, jedyna kobieta w reprezentacji opozycji w obradach plenarnych. 1989-2001 posłanka RP z listy KO „S”, następnie UD, UW. 1993-1997 wiceprzewodnicząca, 1998-2001 przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Polsko-Wegierskiej, inicjatorka rozwoju współpracy gospodarczej i kulturalnej między Polską (zwłaszcza gminami Podbeskidzia) i Węgrami. Członek władz regionalnych, krajowych ROAD, UD, UW, 1995-1996 sekretarz generalny UW. W 1992 współzałożycielka Społecznego Ruchu Inicjatyw Gospodarczych Spring ’92; w 1998 inicjatorka programu Pracownia Internetowa w Każdej Gminie, następnie programu Interkl@sa. 2001-2004 senator RP z listy Bloku Senat 2001, 2004-2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Wyborczego UW. W XI 2004 obserwatorka z ramienia OBWE 2. tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, uczestniczka wieców opozycji ukraińskiej na Majdanie Niezawisimosti (pl. Niepodległości) w Kijowie. Od 2005 w PD demokraci.pl, członek Rady Krajowej. Od 1996 organizatorka bielskich i podbeskidzkich rajdów rowerowych, 2005 założycielka Bielskiego Towarzystwa Cyklistów; w 2009 założycielka i prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Autorka wspomnień ''Rowerem przed bezpieką. Pamiętnik mówiony, spisany naprędce przez Jana Piechtę'' (Bielsko-Biała 2009).

Laureatka Nagrody Fundacji Polcul (1987), odznaczona Orderem Księżnej Olgi (przez Prezydenta Ukrainy, 2009), węgierskim Orderem Świętego Stefana (2001).

5 I 1981 – 24 XI 1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Klub; 6 IV 1981 – 23 VII 1987 przez Wydz. III/V KW MO/WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS/SOR krypt. Koło; 11 X 1986 – 20 VII 1987 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS/SOR krypt. Renesans; 11 VII 1987 – 12 IV 1989 w ramach SOR krypt. Feniks; 12 IV – 21 VII w ramach SOR krypt. Hydra.

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry