Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stankiewicz Jacek

Jacek Stankiewicz, ur. 16 XII 1939 w Warszawie, zm. 18 VIII 2012 w Toruniu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa (1965).

1965-1983, następnie 1989-1994 pracownik Zakładów Włókien Chemicznych Elana w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący MKZ Toruń, współodpowiedzialny za powstanie i funkcjonowanie Wszechnicy Związkowej, delegat do KKP; od I 1981 przewodniczący KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach (uczestnik 4-dniowej głodówki) i Strzebielinku, 23 VII 1982 zwolniony; po uwolnieniu przewodniczący TKZ; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; w 1983 zwolniony z pracy, następnie na rencie. 1985-1988 bliski współpracownik RKW „S” Toruń, redaktor „Toruńskiego Informatora Solidarności”, w 1985 twórca ''Sprawozdań z Procesu Morderców Księdza Jerzego Popiełuszki'', w 1988 wydawca pisma satyrycznego „Kontrabas”.

W 1989 przywrócony do pracy; 1989-1991 przewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Toruńskiego, członek ZR, 1990-1991 delegat na KZD; 1990-1994 na urlopie bezpłatnym w Elanie. 1990-1991 Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w woj. toruńskim; w 1991 sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, z-ca szefa URM Krzysztofa Żabińskiego. 1992-1995 dyr. firmy Noetrans.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry