Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stasiak Bogdan

Bogdan Stasiak, ur. 5 XII 1953 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1978).

1978-1986 pracownik Łódzkich Zakładów Radiowych Fonica.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Fonice, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR.

14 XII 1981 współorganizator strajku w Fonice. 1982-1984 współpracownik Tajnego Zarządu Regionalnego/Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego; współzałożyciel, wydawca podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”; współorganizator demonstracji 1 i 3 V 1982. 4 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, 23 VII 1982 zwolniony; XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. W 1985 współorganizator niezależnej akcji obliczania frekwencji podczas wyborów 13 X do Sejmu PRL. 1987-1988 redaktor, drukarz podziemnego pisma „Solidarność Ziemi Łódzkiej” edycja II. 1986-1991 indywidualna działalność gospodarcza. 1987-1989 współpracownik jawnego Prezydium ZR, 1988-1989 członek tajnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” w regionie. 1991-1997 prezes Zarządu Polskapresse SA, 1997-2000 wiceprezes Przedsiębiorstwa Wydawniczo-Prasowego Wydawca, 2000-2007 dyr. ds. administracyjnych Polskapresse O/Prasa Łódzka.

Wyróżniony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Autor.

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry