Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stasiak Czesław

Czesław Stasiak, ur. 19 VIII 1946 w Łodzi. Ukończył Technikum Mechaniczne w Świebodzinie (1970).

1969–1980 w PZPR.

1966–1981 pracownik Lubuskich Zakładów Termotechnicznych Elterma w Świebodzinie (od 1973 na stanowiskach kierowniczych, od 1 X 1981 na własną prośbę na stanowisku frezera-szlifierza).

We IX 1980 organizator strajku w zakładzie, od 1980 w „S”. W 1981 członek Polskiej Partii Demokratycznej, od XI 1981 organizator struktur PPD w Świebodzinie (w porozumieniu z działaczami tej partii w Gorzowie Wielkopolskim).

13 XII 1981 – 13 III 1982 w ukryciu. 28 XII 1981 zwolniony z pracy. 31 XII 1981 współzałożyciel (z Tadeuszem Rzeszótko, Pawłem Zaliszem i Ryszardem Bogajewskim) organizacji Podziemie NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej, szef Sztabu, autor i współautor ulotek oraz artykułów w podziemnych pismach „Podziemie” i „Komunikat”. Od 23 II 1982 poszukiwany listem gończym, objęty śledztwem w zw. działalnością podziemną, zaocznie postawiono mu zarzuty i wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. 13 III 1982 zatrzymany w Świebodzinie, tymczasowo aresztowany w AŚ w Zielonej Górze, postawiony przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego wraz z 15 osobami, 17 VI 1982 skazany na 6 lat pozbawienia wolności, 26 VII 1983 wyrok zmniejszony do 3 lat na mocy amnestii. 1982–1984 więziony ZK we Wrocławiu, w ZK w Strzelinie, 5 XII 1983 – 11 II 1984 uczestnik głodówki o status więźnia politycznego (m. in. z Czesławem Lipką i Januszem Pałubickim), w 23 III 1984 zwolniony warunkowo.

Od 1984 na emigracji w USA, do 2008 właściciel prywatnej firmy tamże. Od 2008 na emeryturze.

12 I – 21 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Zielonej Górze w ramach SOR krypt. Podżegacze.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Świebodzin

Opcje strony

do góry