Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stasiak Remigiusz

Remigiusz Stasiak, ur. 16 IX 1958 w Nowej Soli. Ukończył Technikum Obuwnicze w Zespole Szkół Obuwniczo-Odzieżowych Przemysłu Skórzanego w Gubinie (1977).

1978-1979 pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toruniu; 1979-1981 zasadnicza służba wojskowa; w 1981 pracownik Zakładu Eksploatacji Ulic i Mostów w Toruniu.

Od V 1981 w „S”.

1982-1987 technolog w Spółdzielni Pracy Wisła w Toruniu. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Toruński Informator Solidarności”, „Tygodnik Mazowsze”, „Kontra”) w miejscu pracy, Zakładach Włókien Chemicznych Elana, Zrzeszeniu Handlu i Usług; dostawca materiałów poligraficznych; fotograf dokumentalista, w 1989 jego zdjęcia wykorzystano na plakatach wyborczych. W 1984 współpracownik toruńskiego Radia „S” (kierowanego przez Stanisława Śmigla). 1986-1989 współpracownik podziemnych wydawnictw: pisma „Toruński Informator Solidarności”, wydawnictwa Kwadrat (przygotowywał fotoskład), 1987-1989 pisma „Inicjatywy – Przegląd Pomorski”, 1988-1989 pisma „Gazeta Gospodarcza”. 1986-1989 członek Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 1987 właściciel zakładu fotograficznego (1986 – mistrz, 1988 – instruktor fotografii).

1995-2011 technik-operator fotografii w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Józefa Bema (od 2000 Centrum Artylerii i Uzbrojenia) w Toruniu. Od 2000 członek Toruńskiego Klubu Akwarystów. Od 2011 na rencie.

Autor wystaw fotograficznych i filmów.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry