Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stawicka-Kołakowska Anna

Anna Stawicka-Kołakowska, ur. 1 X 1964 w Gdańsku. 1979-1982 uczennica VI LO w Gdańsku, ukończyła LO Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa w Pobiedziskach (1984).

Od X 1980 w RMP, drukarz wydawnictw niezależnych, m.in. ulotek RMP, od poł. 1981 pisma „Bratniak”.

20 XII 1981 współorganizatorka (z Janem Chmielowskim, Arkadiuszem Makarem, Małgorzatą i Wojciechem Chmieleckimi) grupy organizującej Modlitwy w intencji Ojczyzny w Kaplicy MB Ostrobramskiej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, następnie 30 XII 1981 uczestniczka druku, następnie kolportażu (m.in. w gdańskich kościołach i w Szybkiej Kolei Miejskiej) ok. 1 tys. ulotek informujących o modlitwach w Bazylice Mariackiej i działaniach RMP. 2 III 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Gdańsku, 22 IV 1982 wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazana na 3 lata więzienia i 1 rok pozbawienia praw publicznych, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie (jako 17-latka najmłodszym więźniem politycznym w PRL), 11 VIII 1982 zwolniona (roczna przerwa w karze) w celu kontynuowania nauki, 3 IX 1982 relegowana z VI LO (uzasadniono pozbawieniem praw publicznych), 4 VII 1983 uniewinniona wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (po wcześniejszym uchyleniu wyroku przez SN Izbę Wojskową). Od 1984 studentka Wydz. Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1990 absolutorium, 2002 magisterium). Od 1985 w LDPN, organizatorka kolportażu wydawnictw Oddziału Lubelskiego, członek Rady Politycznej; współpracowniczka TZR Środkowo-Wschodniego „S” w Lublinie; do 1988 drukarz ulotek, pism podziemnych, m.in. „Polityki Polskiej”, „Gazety Politycznej”, „Niepodległości”, „Antyku”, wydawnictw LDPN, kolporterka wydawnictw podziemnych do Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Gdańska, uczestniczka akcji ulotkowych na terenie Lublina. W VI 1985 uczestniczka głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie (u ks. Adolfa Chojnackiego). W 1987 współorganizatorka protestów ulicznych i strajków głodowych w Międzyrzeczu Wlkp. przeciwko składowaniu tam odpadów radioaktywnych; w XI 1987 współorganizatorka (z działaczami Grupy Konserwatywnej Antyk) na pl. Litewskim w Lublinie dwóch demonstracji przeciwko referendum nt. tzw. drugiego etapu reformy; 3 V 1988 współorganizatorka demonstracji studenckich na KUL, pomysłodawca i współorganizatorka 3-dniowego sittingu ws. poparcia dla robotników strajkujących w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

1994-1999 nauczycielka w SP nr 73 w Gdańsku, 1999-2001 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 11 tamże, od 2001 w Gimnazjum nr 14. Od 2006 opiekunka i animatorka młodzieżowego zespołu muzycznego przy parafii Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry