Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stec-Fus Dorota

Stec-Fus Dorota, ur. 23 X 1954 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek polonistyka (1980), socjologia (absolutorium 1984).

17 XII 1970 uczestniczka demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie, 15 V 1977 czarnego marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, nast. działaczka SKS w Krakowie.

Od IX 1980 w NZS UJ; współzałożycielka i redaktorka „Biuletynu NZS UJ”, w II 1981 uczestniczka strajku o rejestrację NZS na UJ. Od V 1981 pracownik Sekcji Informacji MKZ Małopolska/ZR Małopolska, dziennikarka pisma „Goniec Małopolski”, od IX 1981 „Aktualności”.

Po 13 XII 1981, do pocz. 1983, w ukryciu; współwydawca (z  Małgorzatą Żłobińską, Piotrem Zawiślakiem, Jakubem Meissnerem) podziemnego pisma „Aktualności”, nagrywała i kolportowała kasety z pieśniami patriotycznymi. Do V 1987 bez zatrudnienia. Od II 1982 – VII 1984 redaktorka (z Danutą Suchorowską, Barbarą Niemiec, Tadeuszem Syryjczykiem, P. Zawiślakiem) podziemnego pisma „Kronika Małopolska”. W III 1982 łączniczka Roberta Kaczmarka. Współorganizatorka struktur podziemnych m.in. powstałego 17 X 1982 Międzydzielnicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia, przekształconego 29 XII 1982 w Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków, koordynatorka dzielnicy Krowodrza. Współorganizatorka w Małopolsce konspiracyjnych MKS na bazie d. sieci systemu kolportażu ABC Sekcji Informacji ZR; współtwórczyni sieci podziemnego kolportażu pism (m.in. „Kronika Małopolska”, „Kurierek CeBeA”, „Tygodnik Mazowsze”, „Kolejarz Małopolski”, „Solidarność Grzegórzecka”, „Zomorządność”, paryska „Kultura”), książek (m.in. Aleksander Sołżenicyn, Archipelagu Gułag, Marek Hłasko, Piękni dwudziestoletni) oraz ulotek. Wspomagała organizacyjnie podziemne pisma („Kurierek CeBeA”, „Kolejarz Małopolski”, „Kablowiec”); organizatorka sieci podziemnych bibliotek zakładowych. W V 1983, po wyjeździe R. Kaczmarka do Francji, koordynatorka (sekretarz) MKS. Współorganizatorka współpracy z francuskim zw. zaw., gł. z CFTC. W 1985 redaktorka podziemnego pisma „Solidarność Grzegórzecka”. Na pocz. 1987 pracownik kwestury w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zwolniona po 2 tygodniach. 1987–1988 sprzątaczka w Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości tamże. W VIII 1987 zatrzymana (z Aleksandrem Rogodą i Stanisławem Chmielewskim) podczas transportu offsetu z Warszawy do Krakowa; poddana rewizji. Od wiosny 1988 współpracowniczka Franciszkańskiej Wspólnoty Ekologicznej (do II 2010 działającej przy krakowskim klasztorze oo. reformatów). W 1988 wydawca miesięcznika „Ekolog Niezależny”.

6 II 1989 – 5 IV 1989 uczestniczka obrad okrągłego stołu w tzw. podstoliku ekologicznym. V 1989–1990 st. referent w Pracowni Pozyskiwania i Przetwarzania Paliw w Zakładzie Problemów Energetyki Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN Oddział w Krakowie. 1990–1992 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska w Warszawie. 1990–1991 dziennikarka „Czasu Krakowskiego”, 1991–1994 „Gazety Krakowskiej”, od 1994 redaktor „Dziennika Polskiego” w Krakowie. W 2000 utworzyła Związek Zawodowy Dziennikarzy i Fotoreporterów Wydawnictwa Jagiellonia SA tamże, wiceprzew, od 2006 przew. Rady Pracowników tamże.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małoposka (2000).

1982–1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Drukarnia; 1982–1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Ratusz; 1984–1988 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Aktorka; 1987–1989 w ramach SOR krypt. Energetycy.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry