Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stopyra Mieczysław

Mieczysław Stopyra, ur. 12 VIII 1932 w Tuczempach k. Jarosławia. zm. 16 VI 2014 tamże. Ukończył SP w Tuczempach (1948).

1974–1981 w PZPR, członek egzekutywy Komitetu Gminnego PZPR, jednocześnie radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu, przew. Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Jarosławiu, członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska tamże.

1949–1996 własne gospodarstwo rolne w Tuczempach.

XII 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego „Solidarność Wiejska” tamże, skarbnik Koła tamże. I–II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego, organizator zaopatrzenia dla strajkujących. VI–VII 1981 skarbnik Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” RI w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 15 III 1982 zwolniony. 1982–1988 kolporter wydawnictw podziemnych w Jarosławiu, m.in. „Słowa i Czynu”, „Solidarności Rolników”, uczestnik duszpasterstwa rolników w Krasiczynie i Jarosławiu. 1982–1987 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, rewizje w gospodarstwie; współorganizator i uczestnik pielgrzymek rolników na Jasną Górę.

Od 1996 na emeryturze.

Autor wspomnień Moja droga do NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych (1989).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

25 III 1982–9 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Przemyślu/RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Klon; 18 X 1982–27 X 1989 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Przemyślu/p. VI RUSW Jarosławiu w ramach SOR krypt. Aktywista/KE krypt. Rolnik

Michał Stręk

Jarosław, NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", Region Południowo-Wschodni

Opcje strony

do góry