Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stolarski Dariusz

Dariusz Stolarski, ur. 25 IX 1965 w Płocku, zm. 17 X 1993 w tamże. Ukończył ZSZ Płockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych w Płocku (1983) i Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących w Płocku (1987).

Od 1981 w „S”.

1982 – 31 XII 1984 mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud-Płock, 1985 na zasiłku chorobowym. 1985–1989 redaktor, drukarz, kolporter podziemnych pism: „Legionista” (1985), „Orlęta” (od 1986), „Biuletyn Informacyjny MRK «S» Region Płock” (1987), „Solidarność Płocka” (1988–1989), „Jagielloniak”, „Małachowiak”, „Niepodległa”, „Solidarność Ziemi Płockiej” (1989). X 1985 współtwórca (z Krzysztofem Kowalskim i Krzysztofem Michalskim) FMW Region Płock-Kutno; z ramienia FMW organizator manifestacji, malowania napisów na murach, akcji ulotkowych. 1986–1987 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku, zwolniony z pracy. 21 III 1986 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, zwolniony na mocy amnestii. Od 1986 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Petroklezja przy parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. 28 III 1987 pobity przez funkcjonariuszy MO podczas zatrzymania. VIII 1987 – IX 1989 członek KPN. 1 X 1987 – 14 X 1988 kierowca w Okręgowym Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych Wtórpol w Płocku, zwolniony z pracy. VIII i IX 1988 współorganizator akcji poparcia FMW w Płocku dla akcji strajkowej robotników Wybrzeża i Śląska. IX 1988 twórca podziemnego Wydawnictwa im. Orląt Lwowskich w Płocku. 3 V 1988 – 30 III 1989 założyciel i członek prezydium Płockiej Rady Solidarności. X 1988 – IX 1989 na świadczeniu rehabilitacyjnym. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

II 1989 uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Środowisk Młodzieżowych w Politechnice Warszawskiej. Do 4 VII 1989 członek płockiego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S”, dyr. Biura „S” Regionu Płockiego. IX 1989 – XI 1990 członek PPN; redaktor pisma Okręgu Płockiego PPN „Niepodległa”. 1989–1990 ratownik, nauczyciel pływania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Płocku. Do 13 XII 1989 członek Rady Koordynacyjnej FMW Regionu Płockiego i Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW, w jej ramach prowadził m.in. w Płocku akcję obserwacji (fotografowania) funkcjonariuszy SB oraz demaskowania ich w miejscu zamieszkania. IV 1990 – X 1991 bez zatrudnienia; X – XII 1991 rzemieślnik teatralny, maszynista sceny w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Od I 1991 ponownie w KPN, od III 1991 przew. Okręgu Płockiego, od II 1992 dyr. Biura Poselskiego KPN w Płocku.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Jacek Pawłowicz|Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry