Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stój Regina Anna

Regina Anna Stój, ur. 26 X 1941 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Ekonomii (1981).

1961 pracownik PKO BP w Stalowej Woli, 1962 w PSS Społem tamże; 1963–1997 sekretarka, planistka i kierownik sekcji H-4 w HSW.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz Komisji Wydziałowej na Wydz. H-4; od I 1981 członek KZ HSW, 25–26 IV 1981 delegatka na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

14 XII 1981 zatrzymana w wyniku prowokacji w klasztorze oo. kapucynów w Rozwadowie; internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Nisku i Gołdapi; 28 II 1982 zwolniona. 1985–1987 udostępniała swoje mieszkanie na skrzynkę kolportażową. 1987–1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; 30 III 1988 ukarana grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola; 29–30 IV 1988 uczestniczka strajku w HSW, 22 VIII – 1 IX 1988 wspierała strajk w HSW (organizowała m.in. pomoc materialną strajkującym).

1989–1990 członek Regionalnego KO w Stalowej Woli; sekretarz Rady Pracowniczej HSW; 1989–1991 członek, 1991–1995 sekretarz prezydium KZ w HSW, 1992-1995 delegatka na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1992-1995 członek ZR. Członek Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Oratorium przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli. Od 2001 na emeryturze; członek Koła Emerytów i Rencistów „S” HSW.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), uhonorowana tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

1982 – 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu/Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SO krypt. Hutnik; 1988–1990 przez Wydz. V/p. OG RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy/Hutnicy.

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony

do góry