Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stój Regina Anna

Regina Anna Stój, ur. 26 X 1941 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Ekonomii (1981).

W 1961 pracownik PKO BP, w 1962 PSS Społem, 1963-1997 kolejno: sekretarka, planistka, kierownik sekcji H-4 w HSW.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz Komisji Wydziałowej H-4, od I 1981 członek KZ w HSW, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

14 XII 1981 zatrzymana w wyniku prowokacji w klasztorze oo. kapucynów w Rozwadowie, 16 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Nisku, 13 XII 1982 zwolniona; w 1983 przekazała podziemnej „S” nową maszynę do pisania, 1985-1987 udostępniała swoje mieszkanie na skrzynkę kolportażową. W X 1986 sygnatariuszka petycji ws. pluralizmu związkowego złożonej w kancelarii Sejmu PRL. 1987-1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; 29-30 IV 1988 uczestniczka strajku tamże, 22 VIII – 1 IX 1988 wspierała strajk.

1989-1990 członek KO w Stalowej Woli; sekretarz Rady Pracowniczej HSW. 1989-1991 członek, 1991-1995 sekretarz Prezydium KZ w HSW, delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR. Członek Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Oratorium przy parafii Trójcy Świętej w Stalowej Woli. Od 2001 na emeryturze; członek Koła Emerytów i Rencistów „S” HSW.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry