Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strach Ryszard

Ryszard Strach, ur. 16 X 1956 w Gromniku (woj. małopolskie). Ukończył Zasadniczą Szkołę Kolejową w Tarnowie (1972).

1973-1984 tokarz w Fabryce Silników Elektrycznych Tamel w Tarnowie. 1979-1981 współpracownik KSS KOR, przesyłał i przewoził informacje o zatrzymanych, rewizjach, przeprowadzał akcje informacyjne; od 1980 współredaktor „Wiadomości Tarnowskich”, zajmował się też ich przygotowaniem do druku, drukiem i kolportażem w Tarnowie; drukował plakaty przed akcjami protestacyjnymi (blisko współpracował z Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem, Janem Niemczurą, Wojciechem Ziemirskim); jako punkty kolportażowe wykorzystywano mieszkania prywatne przy ul. Kościuszki i Urwanej.

23 VIII 1980 przewodniczący KS w FSE Tamel, przeprowadził kilkugodzinną akcję strajkową, zatrzymany na 48 godz., 25 VIII 1980 odbył się kilkugodzinny strajk w jego obronie. Współorganizator i przewodniczący Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, 31 VIII 1980 współorganizator (z Henrykiem Góreckim) Komitetu Założycielskiego; we IX 1980 uczestnik spotkania na temat możliwości powołania MKZ w Tarnowie; 24 X 1980 uczestnik rejestracji „S” w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 1980-1981 członek Komisji Interwencji „S” Delegatury w Tarnowie. 5 I 1981 – 13 XII 1981 przewodniczący KZ „S”. delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. 12 X 1981 założyciel (wraz z W. Mojkiem i R. Kacerem) KOWzP w Tarnowie. 1980-1989 współorganizator Mszy Katyńskich i Mszy za Ojczyznę. 7 VIII 1981 organizator i prowadzący Protestacyjny Marsz Głodujących w Tarnowie. Organizator kolportażu i kolporter prasy i wydawnictw niezależnych: „Wryj”, „Goniec Małopolski”, „Robotnik”, ''Obywatel a Służba Bezpieczeństwa'', ulotek, cegiełek na budowę pomnika Poległych Stoczniowców (odbiorcy: gł. zakłady w Tarnowie, m.in.: Tamel, Zakłady Azotowe, Zakłady Drzewne, PKS). W 1981 twórca biblioteki wydawnictw niezależnych działającej w ramach „Wiadomości Tarnowskich”.

13-15 XII 1981 w ukryciu (w kościele na Rzędzinie); 15 XII 1981 – 24 VII 1982 internowany; przetrzymywany w AŚ w Tarnowie, nast. Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Uhercach; pobity w Załężu. 1982-1989 kolporter pism i wydawnictw podziemnych, m.in. „Kurierka B” i „Podaj dalej”; prowadził akcje ulotkowe i plakatowania; organizator manifestacji, m.in. 11 XI i w IV (rocznica katyńska), pomocy prawnej i materialnej represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik spotkań koordynujących podziemny ruch wydawniczy w Limanowej oraz w redakcji „Kurierka B” w Bochni. 23 II 1984 aresztowany na dworcu kolejowym w Tarnowie, przetrzymywany w AŚ tamże, RUSW w Bochni, AŚ w Załężu, zwolniony 24 VII 1984. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na wielotysięczne grzywny za udział w nielegalnych zgromadzeniach, zwolniony z pracy (brak możliwości zatrudnienia do 1989), rewizje w domu. Od VIII 1985 członek, powołanej z inspiracji Stefana Jurczaka, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Tarnowskiej. 1988-1989 członek Komisji Założycielskiej ds. ponownej rejestracji „S”.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej: organizowanie spotkań, plakatowanie. 1990-1996 sprzedawca w kiosku Ruch, 2007-2009 referent w Zarządzie „S” oddział w Tarnowie.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony

do góry