Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strach Ryszard

Ryszard Strach, ur. 16 X 1956 w Gromniku, k. Tarnowa. Ukończył Zasadniczą Szkołę Kolejową w Tarnowie (1972).

1973–1984 tokarz w Fabryce Silników Elektrycznych Ema-Tamel tamże.

1979–1981 współpracownik KSS KOR; od X 1980 współredaktor niezależnego pisma „Wiadomości Tarnowskie”, współorganizator działalności wydawniczej, drukarz i kolporter w Tarnowie; drukował plakaty przed akcjami protestacyjnymi (z Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem, Janem Niemczurą, Wojciechem Ziemirskim). Jako punkty kolportażowe wykorzystywano mieszkania prywatne przy ul. Tadeusza Kościuszki i Urwanej.

23 VIII 1980 przew. KS w zakładzie, przeprowadził kilkugodzinną akcję strajkową, zatrzymany. Współorganizator i przew. Komitetu WZZ, 31 VIII 1980 współorganizator (z Henrykiem Góreckim) Komitetu Założycielskiego. 1980–1981 członek Sekcji Interwencji MKZ Kraków/MKZ Małopolska/ZR Małopolska Delegatura w Tarnowie, od I 1981 przew. KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska tamże. 12 X 1981 współzałożyciel (z W. Mojkiem i R. Kacerem) KOWzP w Tarnowie. 1980–1989 współorganizator mszy katyńskich i mszy za Ojczyznę w kościołach św. Rodziny, św. Krzyża i św. Filipa Neri tamże. 7 VIII 1981 organizator Protestacyjnego Marszu Głodujących w Tarnowie. Organizator sieci kolportażu, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. pism „Wryj”, „Goniec Małopolski”, „Robotnik”, broszury Obywatel a Służba Bezpieczeństwa, ulotek oraz cegiełek na budowę Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 (gł. w zakładach tarnowskich). W 1981 twórca biblioteki wydawnictw niezależnych działającej w ramach pisma „Wiadomości Tarnowskie”.

13–15 XII 1981 w ukryciu (w kościele NSPJ w Tarnowie-Rzędzinie). 15 XII 1981 internowany, przetrzymywany w AŚ w Tarnowie, Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (pobity) i Uhercach, 24 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Kurierek B” i „Podaj Dalej”; prowadził akcje ulotkowe i plakatowe. Organizator manifestacji w Tarnowie, m.in. 11 XI i w IV (rocznica zbrodni katyńskiej), pomocy prawnej i materialnej represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik spotkań koordynujących podziemny ruch wydawniczy w Limanowej oraz w redakcji „Kurierka B” w Bochni. 23 II 1984 aresztowany w Tarnowie, osadzony w AŚ tamże, areszcie RUSW w Bochni i AŚ w Załężu, 24 VII 1984 zwolniony. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń za udział w nielegalnych zgromadzeniach; w 1984 zwolniony z pracy, do 1989 bez zatrudnienia. Od VIII 1985 członek, powołanej z inspiracji Stefana Jurczaka, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Tarnowskiej. 1988–1989 Komisji Założycielskiej ds. ponownej rejestracji „S”, od 5 XII 1988 w tarnowskim Zespole Organizacyjnym „S”.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO, organizator spotkań, plakatowanie. 1990–1996 sprzedawca w kiosku Ruch, 1996–2007 prace dorywcze, 2007–2009 referent w Zarządzie „S” oddział w Tarnowie, 2009–2013 prace dorywcze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Tarnowie w ramach SOS krypt. Odlewnia; 3 X 1980 zarejestrowany przez Wydz. IIIA KW MO w Tarnowie jako TW ps. Józek, 17 VI 1981 sprawę zakończono z powodu dwulicowości; 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Tarnowie w ramach SOR krypt. Audycja; 1984–1990 przez Wydz. V WUSW w Tarnowie/p. III/p. OKPP RUSW w Tarnowie w ramach KE.

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry