Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stradowski Czesław

Czesław Stradowski, ur. 5 IX 1943 w Kielcach, zm. 9 II 1989 w Mszczonowie. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Chemiczny (1968), doktorat (1972), habilitacja (1978).

1968–1989 asystent, adiunkt, docent w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ.

Od IX 1980 w „S”; 15 IX współorganizator zebrania informacyjnego dla pracowników PŁ, od 23 IX członek Komitetu Założycielskiego, od 10 I 1981 wiceprzew. Komisji Uczelnianej PŁ. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

W I 1982 inicjator powstania podziemnej Kierowniczej Grupy Akcji Konspiracyjnej w Łodzi. III 1982 – VIII 1983 współtwórca i redaktor podziemnego pisma „Akcja Konspiracyjna”. 20 IV 1982 uczestnik spotkania założycielskiego Tajnego TZR Ziemi Łódzkiej, na którym reprezentował KGAK. 8 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 23 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu z internowania kontynuował działalność w KGAK, w ramach której współorganizował m. in. manifestację 1 V 1983 w Łodzi. XII 1982 – I 1983 uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL ws. zwolnienia z aresztu 7 członków KK „S”.

Tomasz Czarnecki

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry