Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strama Jan

Jan Strama, ur. 4 VI czy 1924 w Dębnie, k. Nowego Targu, zm. 18 VI 2007 w Zakopanem.

Podczas II wojny światowej współpracował z partyzantką antyhitlerowską, po wojnie z podziemiem antykomunistycznym w Gorcach. 1945 członek PSL. Przymusowo wcielony do KBW, uciekł z jednostki i ukrywał się przed UB na ziemiach zachodnich; na Podhale powrócił po 1953.

Do 1967 kierowca w PKS Zakopane, nast. taksówkarz tamże.

Od 1980 w „S”; od 13 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego Tymczasowego Zarządu Krajowych Niezależnych Samorządnych Związków Kierowców Taksówkarzy. 1980–1981 uczestnik prac Komisji Miejskiej „S” w Zakopanem.

Od 1982 współpracownik podziemnej „S” w Zakopanem, m.in. Tajnej Miejskiej Komisji „S”. Organizator (z Barbarą Kojer) pobytu na Podhalu rodzin więźniów politycznych i internowanych; sprowadzał transporty z pomocą i darami dla rodzin represjonowanych z Podhala, ukrywał w swoim domu działaczy związkowych z różnych stron Polski. Udostępniał swój dom na spotkania i wykłady historyczne poświęcone nieznanym faktom z historii Polski i regionu. Organizator wyjazdów, m.in. do Krakowa-Mistrzejowic na msze za Ojczyznę do parafii św. Maksymiliana Kolbego, uroczystości 3 V i 11 XI, Pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę; w 1984 (z Bernadettą Łukowicz) inicjator mszy za Ojczyznę w kościele św. Antoniego (oo. bernardyni) na Bystrem w Zakopanem (z czasem gł. centrum duszpasterstwa „S”). Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki organizator zbiórki odzieży dla służby porządkowej trzymającej straż przy jego grobie. 19–25 III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Od 1985 inicjator wyjazdów do Warszawy na msze za Ojczyznę w rocznice śmierci ks. J. Popiełuszki i w dniu jego imienin. 1986–1989 współpracownik podziemnego pisma „Biuletyn Podhalański” (udostępniał pomieszczenie na druk, przewoził swoją taksówką sprzęt, materiały poligraficzne i wydrukowany nakł. pisma). Od 1988 uczestnik zainicjowanej przez ks. Szczepana Gacka z parafii Miłosierdzia Bożego w Zakopanem akcji przerzutu książek religijnych na Słowację. Od 15 I 1989 członek jawnego Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu „S” w Zakopanem. 26 I 1989 członek Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego „S” Transportu w Zakopanem. 1 II 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” Transportu Prywatnego w Zakopanem. Od IV 1989 członek Grupy Roboczej KO w Zakopanem. Od 4 V 1989 członek prezydium TMK „S” odpowiedzialny za pracę sekcji kontaktów z Kościołem.

11 X 1980 – 12 III 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy.

 

Ewa Zając, Marek Mielczarski

Region Małopolska, Zakopane

Opcje strony

do góry