Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strąk Kazimierz

Kazimierz Strąk, ur. 20 VII 1942 w Błotkach k. Węgrowa. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Prawa i Administracji (1973).

1963-1967 górnik w KWK Mysłowice, 1967-1969 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą w Katowicach, 1969-1972 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, 1972-1975 Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego, 1973-1975 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, w 1976 egzamin radcowski. 1975-1979 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 1979-1982 Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych w Mysłowicach.

Od IX 1980 w „S”.

W I 1982 zwolniony z pracy; 1982-1983 zatrudniony w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach. Od 1982 członek MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, drukarz i kolporter pism podziemnych „Ku Wolnej Polsce” i „Powrót do Życia” na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Sosnowca; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania; udzielał pomocy prawnej represjonowanym. 6 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW w Katowicach, następnie w AŚ tamże, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1989 kolporter książek NOWej, wydawnictw podziemnych z Wrocławia oraz prasy podziemnej (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”). Do 1985 bez stałego zatrudnienia, 1985-1987 pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu. Od 1985 członek Domu Archikonfraterni Literackiej w Mysłowicach, uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i do Piekar Śląskich. III-IV 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 16 XII 1985 uczestnik uroczystości rocznicowych pod KWK Wujek, zatrzymany na 48 godz.; 25 II 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1988-1991 radca prawny w ZUS Chorzów.

W 1989 wiceprzewodniczący Okręgowego KO „S” w Katowicach, 1989-1990 członek KO „S” w Mysłowicach. 1990-1995 w PC, członek koła w Mysłowicach oraz Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach. W VI 1991 uczestnik zburzenia Pomnika Wdzięczności Armii Sowieckiej w Mysłowicach. 1991-1993 radca prawny w KWK Mysłowice, 1993-2007 współwłaściciel kancelarii prawnej w Mysłowicach. Od 2007 na emeryturze.

18 V 1983 – 5 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa; 10 VIII 1988 – 14 XII 1989 przez p. III MUSW w Mysłowicach w ramach KE krypt. Liga.

Stefan Sarwa

Opcje strony

do góry