Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strąk Witold

Witold Strąk, ur. 18 V 1949 we Własnej k. Częstochowy. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Elektryczny (1979).

W 1968 stażysta w Zakładach Górniczo-Hutniczych Zębiec w Zębcu k. Starachowic, 1968-1969 i w 1972 w Zakładzie Budowy Maszyn Osiny w Poraju; 1975-1976 pracownik Zakładów Przemysłu Lniarskiego Wigolen w Gnaszynie, 1977-1978 Państwowych Zakładów Zbożowych – Młyna w Oleśnie, 1978-1980 Spółdzielni Pracy Oleśnianka w Oleśnie, od 1980 Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy Dzianilana w Częstochowie. 1978-1981 w PZPR.

Od XII 1980 w „S”, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od I 1981 KZ w Dzianilanie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa.

14 XII 1981 organizator strajku w Dzianilanie i akcji zbierania podpisów pod petycją do Rady Państwa o uchylenie stanu wojennego. 15 XII 1981 zatrzymany, 17 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w KW MO, następnie w AŚ w Częstochowie, 22 XII 1981 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku; 12 II 1982 po rewizji prokuratora generalnego SN zwiększył karę do 4 lat więzienia; w VIII 1982 uczestnik 5-dniowego protestu głodowego o status więźnia politycznego; 8 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa (prośbę o ułaskawienie podpisało 303 pracowników Dzianilany). Przez 2 mies. bez zatrudnienia. 1984-1986 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych Izokor-Instal w Dąbrowie Górniczej, 1986-1999 pracownik Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu, Filia w Częstochowie.

1999-2002 pracownik prowadzonej przez żonę apteki, 2003-2004 Centrum Scenografii Polskiej w Mikołowie, od 2004 na świadczeniu przedemerytalnym. Od 1994 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach.

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Przywódca.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry