Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stręk Michał Jan

Michał Jan Stręk, ur. 23 VI 1947 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1977) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (1997).

1967–1977 asystent projektant w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Rzeszowie, 1978–1990 st. projektant w Biurze Projektowym Budownictwa Wiejskiego tamże.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. KZ „S” w BPBW, organizator struktur „S” m.in. w biurach projektowych regionu, VI–VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów.

1982–1989 współzałożyciel (ze Zbigniewem Sieczkosiem) i członek RKW Rzeszów, odpowiedzialny za kontakty i organizację siatek kolportażowych z innymi ośr., m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku, na Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski południowo-wschodniej. Kurier, drukarz, kolporter pism i wydawnictw podziemnych, współorganizator akcji ulotkowych i manifestacji. 29 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 11 IX 1982 zwolniony. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom w miejscu pracy i zamieszkania. Od 1982 zaangażowany w działalność Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie oraz Diecezjalnego Zespołu Charytatywno-Społecznego Diecezji Przemyskiej współpracującego z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom.

II 1989 współzałożyciel KO „S” w Rzeszowie. 1989–1990 członek Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą ZR Rzeszów. 1990 pełnomocnik KO „S” Regionu Rzeszów w WKW w wyborach samorządowych. VII 1990 przew. Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla funkcjonariuszy SB, 1990–1996, 1997–2001 szef Delegatury UOP w Rzeszowie. 1998 oddelegowany do kancelarii premiera Jerzego Buzka, z-ca dyr. sekretariatu koordynatora ds. służb specjalnych, ministra Janusza Pałubickiego. Od 2001 na rencie. 2006–2007 doradca Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych w V kadencji Sejmu RP, 2008–2010 Sejmowej Komisji Śledczej ds. tzw. nacisków w VI kadencji Sejmu RP. 2012–2015 członek Rady Konsultacyjnej przy Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Od 1967 przewodnik górski, od 1969 ratownik GOPR, współtwórca Rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę (2005).

Autor książki Solidarność trwa. Świadectwo Świadectwo „Świadectwo”, podtytuł: „Pismo Społeczne Chrześcijan”, motto: „Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo” (Zbigniew Herbert). Pismo wydawane w Bydgoszczy od 29 XI 1987. sprzeciwu i oporu 1981–1989 (2005); 2007–2013 pełnomocnik podkarpacki projektu Encyklopedia Solidarności.

Wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi dla Ratownictwa Górskiego (2000), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Odznaką Honorową im. Gen. Roweckiego „Grota” (2011), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

II 1982–II 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór, V 1989–I 1990 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SO krypt. Azymut II.

 

Jan Lucjan Wyciślak

Opcje strony

do góry