Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strękowski Jan

Jan Strękowski, ur. 5 III 1954 w Łysych, k. Ostrołęki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Polonistyki (1978).

1978–1979 redaktor w wydawnictwie Instytutu Techniki Budowlanej, 1979–1981 instruktor kulturalny w klubie osiedlowym OSSA w Warszawie, zwolniony za organizowanie wieczorów autorskich pisarzy opozycyjnych.

1973–1975 uczestnik nieformalnych kół dyskusyjnych studentów i licealistów warszawskich (m.in. Ryszarda Holzera, Katarzyny Boruń, Krzysztofa Markuszewskiego, Piotra Bratkowskiego, Piotra Ikonowicza, Magdaleny Urban) w prywatnych mieszkaniach. Od 1977 współpracownik KOR/KSS KOR (m.in. kurier do Władysława Suleckiego), składacz, kierownik grup składu i kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, od 1979 członek redakcji. 1979–1980 drukarz broszur TKN w ramach NOW-ej 2 (drukarnia we własnym mieszkaniu); autor w niezależnym piśmie „Puls” i RWE oraz tekstów prezentowanych w salonie kultury niezależnej Anny i Tadeusza Walendowskich.

1980–1992 w stowarzyszeniu Ruch Artystyczny Świat współorganizator (z Hugonem Bukowskim) imprez literackich i artystycznych. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Domów Kultury; 1981 członek prezydium KKK Pracowników Domów Kultury, dziennikarz Agencji Prasowej Solidarności (AS); 1981 w Kole Autorów Form Literackich Region Mazowsze (tzw. Kafel), od V 1981 wspomagał (m.in. druk plakatów) działalność ZZ Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; XII 1981 – 1985 współzałożyciel, redaktor nacz. i drukarz podziemnego pisma „Tygodnik Wojenny” oraz Biblioteki „Tygodnika Wojennego” (prowadził szkolenia drukarzy); 1982 redakcja przygotowywała serwis informacyjny dla podziemnego Radia „S” w Warszawie. II – XII 1984 statystyk medyczny w ZOZ Warszawa Śródmieście, III – VIII 1984 mł. bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN. 1984 współorganizator (z Andrzejem Fedorowiczem) podziemnego Programu II Radia „S” w Warszawie, od 1986 szef redakcji. Od 1984 w Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywki, 1984–1985 współpracownik Studia Video oo. Pallotynów w Gdańsku, 1985–1989 współpracownik podziemnego pisma „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1988–1989 w redakcji; podziemnych pism „Vacat” i „Wybór”; współorganizator (z Ewą Nawój) kontaktów zagranicznych „PWA”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Woli” i Programu II Radia „S” w Warszawie (załatwiał dotacje i sprzęt m.in. za pośrednictwem RWE, emigracyjnego pisma „Kontakt”, Komitetu Koordynacyjnego „S” w Paryżu, francuskich zw. zaw., Światowej Konfederacji Pracy, Solidaritet Norge-Polen i Rządu RP na Uchodźstwie).

1989 współtwórca radiowego studia wyborczego „S”, współzałożyciel SPP. Od 1991 członek SDP. 1990–1991 redaktor nacz. pisma „Wybór”. 1991–1994 kierownik działu związkowego i z-ca redaktora nacz. „Tygodnika Solidarność”. 2002 członek zarządu Fundacji Ośrodka Karta; Związku Polskich Artystów i Kompozytorów ZAKR, od 2002 ZAiKS, od 2003 Stowarzyszenia Wolnego Słowa (współzałożyciel, członek zarządu, nast. komisji rewizyjnej, redaktor „Bibuły”); od 2006 członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 2007–2012 realizator w Polskiej Kronice Filmowej.

Laureat konkursów literackich: „Fantastyki” i wydawnictwa Czytelnik na opowiadanie (1981), oraz RWE na słuchowisko radiowe (1985 z Ryszardem Holzerem). Autor zbiorów opowiadań, m.in. Nauka jazdy (Droga, 1985), Wizytacja (Pomorze, 1986) powieści Dziewczyny z miasta nigdy nie odmawiają (2004, 2011), bajek dla dzieci, książek publicystycznych, m.in. wywiadów, scenariuszy seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych i in. Koordynator prac nad internetowym słownikiem Niezależni dla kultury 19761989.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

15 III 1979 – 7 IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO w ramach KE krypt. Stryj; 13 VIII 1984 – 4 IX 1985 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Tygodnik Wojenny.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry