Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18883,Stroczynski-Miroslaw.html
2023-10-04, 01:07

Stroczyński Mirosław

Mirosław Stroczyński, ur. 25 II 1958 w Kamiennej Górze, zm. 28 VI 2013 w Sydney. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Boguszowie-Gorcach (1975).

1975–1978 górnik w KWK Victoria w Wałbrzychu, 1978–1984 górnik strzałowy w KWK Ziemowit w Tychach-Lędzinach.

31 VIII–3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Ziemowit, członek KS. Od IX 1980 w „S”, IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, nast. członek prezydium KZ.

15–24 XII 1981 współorganizator i jeden z przywódców podziemnego strajku w KWK Ziemowit, przew. KS (m.in. wraz z grupą górników nie dopuścił do dokonania zawału chodnika łączącego strajkujące kopalnie Piast i Ziemowit), 27 XII 1981 zatrzymany, aresztowany, osadzonyny w areszcie KW MO w Katowicach. 1 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 7 lat pozbawienia wolności. Osadzony w ZK we Wrocławiu i w Strzelinie (XII 1982/I 1983 prowadził 54-dniowy protest głodowy domagająśc się statusu więźnia politycznego). VII 1983 na mocy amnestii kara złagodzona o połowę. VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984–1986 pracownik w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Węglowego w Tychach, 1986–1988 pracownik fizyczny w Spółdzielni Pracy Mirem w Mikołowie, 1988–1989 w PSS Społem. 1984–1989 członek TKZ w KWK Ziemowit, kolporter „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”.

1989–1990 przew. KO w Tychach. 1989–1994 ponownie zatrudniony w KWK Ziemowit, 1996–2002 w Przedsiębiorstwie Opal Sp. z o.o. Od 2006 na rencie specjalnej przyznanej przez premiera.

2007–2013 na emigracji w Australii.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1990), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Eugenia, 1985–1988 przez p. V-2 RUSW w Tychach w ramach SOR krypt. Wieniec, nast. KE krypt. Cygan.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Lędziny

Opcje strony