Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strzemiński Włodzimierz

Włodzimierz Strzemiński, ur. 19 IV 1951 w Łodzi, zm. 5 XII 2017 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1976).

1977-1984 pracownik Zakładu Socjologii Nauki na Politechnice Wrocławskiej. 1971-1981 współpracownik i kolporter „Biuletynu Dolnośląskiego”.

1 IX 1980 współzałożyciel struktur „S” w Instytucie Nauk Społecznych PWr.

1982-1983 współzałożyciel i wydawca (z Andrzejem Janaszewskim) ukazującego się w Łodzi pisma „Nasza Prawda”. 1982-1989 członek Solidarności Walczącej, podczas wielokrotnych wyjazdów zagranicznych utrzymywał w imieniu SW i Kornela Morawieckiego kontakty z emigracją polską (m.in. z Jerzym Giedroyciem, Józefem Czapskim, Andrzejem Wirgą) i ukraińską (Mirosławem Kupczyńskim, Tarasem Kuzio i in.); 1983-1984 współzałożyciel (z Ewą Zając) przedstawicielstwa SW w Szwajcarii; 1983-1987 w skrytkach międzynarodowych pociągów systematycznie przekazywał do RFN diapozytywy i mikrofilmy wydawnictw SW, głównie pisma „Solidarność Walcząca”. 1984-1987 pracownik Centralnego Ośrodka Metodycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W l. 80. pozostawał w stałym kontakcie z przebywającym w RFN b. oficerem kontrwywiadu SB Wiesławem Jurkiewiczem, od którego otrzymywał informacje na temat struktury SB i stosowanych przez nią technik operacyjnych, co wykorzystywano w działalności kontrwywiadowczej SW. W 1986 autor artykułów w „Solidarności Walczącej” na temat Rosjan w Afganistanie.

Po 1989 dyr. kadr, m.in. 1992-1995 w Polskim Radiu, 1995-1997 w Centertelu, 1997-1999 w SGL Carbon, 1999-2000 w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy; 2006-2007 dyr. Personelu i Akademii Telewizyjnej, 2007-2009 dyr. Dyrekcji Programowej Polskiego Radia.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry