Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sulikowska Jadwiga

Jadwiga Sulikowska (Jaga), ur. 31 III 1952 w Ustrzykach Dolnych, zm. 23 III 2015 w Poznaniu. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu (1973).

1973–1974 pracownik Urzędu Gminnego w Baligrodzie k. Rzeszowa, od 1975 studentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu na kierunku malarstwo (1983 skreślona z listy studentów).

W 1980 organizatorka, przew. NZS na PWSSP w Poznaniu. Upoważniona do kontaktów z gdańskim MKZ, gł. z sekretariatem ds. rejestracji KZ. W Muzeum Narodowym w Poznaniu zorganizowała aukcję sztuki, z której dochód został przeznaczony na rzecz „S”.

Na pocz. 1982 pomagała ukrywać się Maciejowi Frankiewiczowi po jego ucieczce z Ośrodka Odosobnienia w Gębarzewie (m. in. w mieszkaniu Kazimierza T. Brzuszkiewicza).

1982–1985 twórczyni i organizatorka poznańskiego podziemnego Radia „S”, koordynatorka grup nagrywających i emitujących audycje, organizatorka mieszkań, z których nadawano audycje (m. in. u Iwony Burszty, Ireneusza Domagały, Barbary Grześkowiak, Janusza Stranza), transportu (kupiła taksówkę do bezpiecznego przemieszczania się podczas przeprowadzania emisji), dostarczała materiał redakcyjny i sprzęt elektroniczny do nadawania audycji. Uczestniczka emisji, współredaktorka tekstów, nagrywała audycje. Organizatorka produkcji miniaturowych nadajników (przeniesionej do Gdańska i Wrocławia), w postaci schematów techn. do Gdańska; przekazana przez Ireneusza Adamskiego Bogdanowi Lisowi i Krakowa. W 1985 organizatorka emisji przez megafon audycji dla więźniów w AŚ w Poznaniu. Od 1984 współpracowniczka SW, kolporterka podziemnych pism („Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”), gromadziła i przekazywała materiały poligraficzne, uczestniczka akcji ulotkowych. Projektantka i wykonawczyni plakatów, drukarz podziemnych wydawnictwa okolicznościowych: kopert, znaczków poczt podziemnych o tematyce patriotycznej i niepodległościowej; udostępniała swoje mieszkanie na druk. Prowadziła Szkolenia w zakresie sitodruku i in. techn. drukarskich oraz graficznych. Organizatorka pomocy materialnej osobom represjonowanym i ich rodzinom oraz funduszy na podziemną działalność. Na rencie.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

20 V 1983 – 4 VI 1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Jaga; 20 V 1982 – 29 VIII 1986 w ramach SOR krypt. Pająk.

Agnieszka Łuczak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry