Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sułkowska-Bierezin Ewa

Ewa Sułkowska-Bierezin, ur. 21 IV 1935 w Warszawie, zm. 16 VII 2013 w Łodzi. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1957).

1957–1959 pracownik biblioteki PŁ, 1959–1960 Zakładów Wytwórczych Aparatów Telefonicznych, 1960–1969 asystent w Instytucie Elektrotechniki PŁ, 1969–1971 studia doktoranckie.

W III 1968 uczestniczka studenckiego wiecu pod Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, odsunięta od prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Elektrotechniki PŁ z powodu jawnie okazywanej sympatii dla studenckich protestów. 1969–1970 członek tajnej organizacji niepodległościowej Ruch. 30 VII 1970 zatrzymana, postępowanie umorzono; pozbawiona stypendium doktoranckiego, nie dokończyła doktoratu z powodu konieczności podjęcia pracy. 1972–1973 nauczycielka w Technikum Energetycznym nr 2 w Łodzi, zwolniona z pracy. 1974–1981 pracownik Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi. 1975 sygnatariuszka petycji ws. uwolnienia braci Kowalczyków i Listu 218 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1976–1981 współpracowniczka KOR/KSS KOR. 16 V 1977 uczestniczka studenckiego wiecu przed kościołem św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi po mszy w intencji Stanisława Pyjasa. W 2. poł. l. 70. z mężem Jackiem Bierezinem prowadziła niezależny salon w swoim mieszkaniu przy ul. Astronautów. 1977–1979 współzałożycielka i uczestniczka spotkań Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi. 1977–1981 współpracowniczka niezależnego pisma „Puls”.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzew. KZ, od VI 1981 członek, nast. przew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej Ziemi Łódzkiej.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, Warszawie-Grochowie i Gołdapi, 22 VII 1982 zwolniona. 1982–1983 autorka tekstów piosenek, wykonywanych wraz z in. piosenkami stanu wojennego przez Zofię Kotkowską i rozpowszechnianych na kasetach magnetofonowych.

 II 1983 – V 2003 na emigracji w USA. 1983–1984 członek komitetu Akcji Protest powołanego w obronie aresztowanych działaczy „S” i KSS KOR (ponad 10 tys. podpisów), współorganizatorka zbiórki pieniędzy na maszynę drukarską dla podziemia w kraju; dziennikarka polonijnego „Dziennika Związkowego” (Chicago), „Nowego Dziennika” (Nowy Jork), autorka w pismach polonijnych m.in. artykułów politycznych i kulturalnych oraz licznych wywiadów z wybitnymi osobistościami z Polski i USA (m.in. z Mirosławem Dzielskim i Tymoteuszem Karpowiczem). Autorka kilkunastu audycji dla red. Józefa Ptaczka, emitowanych przez RWE.

Od 1995 na emeryturze. 1999–2000 redaktorka wydawanego w Chicago dwujęzycznego kwartalnika społeczno-literackiego „2B: A Journal of Ideas”. Od 2004 członek zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 2006–2013 członek Zespołu ds. Odznaczeń dla Opozycji Demokratycznej przy Prezydencie RP.

Współautorka opracowania (z Ewą Rogalewską) „Orła wrona nie pokona”, czyli co pomagało nam przetrwać. Śpiewnik internowanych (2009).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2009).

1972–1983 rozpracowywana przez Wydz. III KM MO/KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Panda.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry