Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szajko Wiesław

Wiesław Szajko, ur. 1 X 1956 w Szczecinie. Ukończył II LO im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie-Dąbiu (1976).

1976-1977 zatrudniony w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1976-1979 w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce k. Warszawy, 1979-1982 w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska w Szczecinie, w 1984 kierownik administracyjny w SP nr 65 tamże, 1984-1988 prace dorywcze w prywatnych zakładach usługowych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w WZSR SCh, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego: współodpowiedzialny za zaopatrzenie, drukarz ulotek i pisma strajkowego (ze Sławomirem Majewskim), następnie do III 1982 w ukryciu; w 1982 zwolniony z pracy. III 1982 – 1989 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotne przesłuchiwany, poddawany rewizjom; w 1982 współzałożyciel, przepisywacz, drukarz, introligator, organizator materiałów poligraficznych, transportu i lokalu pisma podziemnego „Prolet” (ze Szczepanem Araszkiewiczem, Markiem Szajką, Olgierdem Wojciechowiczem, Aleksandrem Czernowem, Sławomirem Dziechciowskim, Romualdem Lipińskim, Piotrem Sosnowskim), drukarz m.in. pierwszych nr. pisma „KOS”, do 1984 szczecińskiej edycji „Tygodnika Wojennego”, w 1983 okładek dla pisma „Okna”, kalendarzy. 30 III 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, od 1 IV 1983 w AŚ przy ZK tamże, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; 1 V 1984 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ WUSW, sądzony przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie, od 3 V 1984 osadzony w ZK w Nowogrodzie, od 30 VI 1984 w Stargardzie Szczecińskim, 10 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W 1984 drukarz szczecińskiej edycji podziemnej „Samorządnej Rzeczpospolitej”, od 1985 pisma „Termit” (z Edwinem Łukasiewiczem i Mieczysławem Lisowskim), 1987-1988 pisma „Obraz”, w 1988 „Korespondenta” (z autorem i redaktorem Piotrem Niemczykiem), współzałożyciel i drukarz Szczecińskiej Oficyny „S” (m.in. tomiki wierszy Joanny Kulmowej i Jacka Kaczmarskiego), 1988-1989 drukarz „Kuriera Strajkowego”/„Kuriera Międzystrajkowego”.

1989-1991 pracownik ZR Pomorze Zachodnie, od 1992 bezrobotny (prace dorywcze).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działaczy Kultury (1999).

1982-1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Prolet.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry