Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szałek Andrzej

Andrzej Szałek, ur. 5 VI 1949 w Białogardzie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Wydz. Budownictwa Ogólnego (1974).

1968–1975 monter-technik w Odcinku Łączności w Białogardzie w Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 1976–1979 pełnomocnik ds. produkcji i usług w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rąbinie, 1979–1981 mistrz ds. produkcji w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Białogardzie, 1983–1999 kierownik biura w Cechu Rzemiosł Różnych tamże.

Od IX 1980 w „S”. 6 IX 1980 współzałożyciel KZ w Zakładzie Przemysłu Drzewnego tamże, nast. przew. KZ; wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej tamże. 1981 przywódca strajku w ZPD walce o wolne soboty; VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże w Koszalinie, wybrany do ZR.

13–15/16 XII 1981 współorganizator (z Anną Sztark) strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego Unitech w Białogardzie, wiceprzew. MKS. 16 XII 1981 aresztowany po pacyfikacji strajku i osadzony w areszcie KW MO tamże, od 19 XII 1981 w AŚ w Szczecinku, zwolniony z ZPD. 30 XII 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na karę roku i 6 mies. pozbawienia wolności. 24 III 1982 podwyższenie wyroku do 3 lat pozbawienia wolności przez SN. 27 III–8 VI 1982 osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, 8 VI–20 XII 1982 w ZK we Wrocławiu (20 XII 1982 udzielono mu półrocznej przerwy w odbywaniu kary w zw. z chorobą), 3 IV 1983 ułaskawiony. 1983–1989 członek filii Biskupiego Komitetu Pomocy Represjonowanym w Białogardzie, współinicjator comiesięcznych spotkań modlitewnych; 31 VIII 1985 współorganizator demonstracji pod kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie, 2 IX 1985 aresztowany i tego samego dnia skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. pozbawienia wolności (8 X 1985 utrzymanie w mocy przez Sąd Rejonowy w Białogardzie kary wymierzonej przez kolegium), 6 IX 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Białogardzie na 10 mies. pozbawienia wolności za znieważanie milicjanta w trakcie demonstracji. 31 VIII 1985 osadzony w ZK w Białogardzie, nast. w AŚ w Koszalinie, ZK w Szczecinku i ZK w Potulicach, 23 VII 1986 zwolniony. 1986–1988 organizator spotkań opozycjonistów, na które użyczał mieszkania. 1986–1989 kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Białogardu (przywożonych z Gdańska, Szczecina, Warszawy, Koszalina), uczestnik akcji pozyskiwania wśród rzemieślników środków pieniężnych na grzywny dla opozycjonistów skazywanych przez kolegia ds. wykroczeń. Wiosną 1989 współzałożyciel OKP „S” w Białogardzie.

1990–1994 radny Białogardu (z ramienia KO „S”). 1990 współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Od 1999 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

XII 1981–I 1982 rozpracowywany przez Wydz. Śledczy KW MO w Koszalinie w ramach SO krypt. Jodła; II 1983–XI 1988 przez P. V RUSW w Białogardzie w ramach SOS krypt. Żebrak; VI 1983–VIII 1989 przez Wydz. IIIA KW MO w Koszalinie w ramach SO krypt. Związek; VIII 1985–XII 1988 przez P. V RUSW w Białogardzie w ramach SOR krypt. Skorpion.

Sylwia Wójcikowa

Region Pobrzeże, Białogard

Opcje strony

do góry