Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szarowska-Antonowicz Danuta

Danuta Szarowska-Antonowicz, ur. 1 VI 1926 we Lwowie, zm. 16 V 1984 we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1951).

Od 1940 w Narodowej Organizacji Wojskowej. Od 1942 w AK Okręgu Lwowskiego (ps. Joanna). W 1946 ekspatriowana do Wrocławia. 1946-1949 współpracowniczka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Zrzeszenia WiN. 1951-1953 zatrudniona jako referent w Zakładach Archimedes we Wrocławiu, następnie w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag. Od 1956 we wrocławskim KIK. Od 1977 udostępniała mieszkanie Uniwersytetowi Latającemu i TKN na prowadzenie wykładów; od 1979 także na druk niezależnych wydawnictw, kolporterka pism, m.in. „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, KSS KOR, „Bratniak”. Od 1978 współorganizatorka wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Od 1979 na rencie.

Od XI 1980 w „S”; członek NSZZ Emerytów i Rencistów we Wrocławiu. Od jesieni 1981 działaczka wrocławskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Od 1982 współpracowniczka siatki podziemnego kolportażu RKS Dolny Śląsk, następnie działaczka Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu: zbierała informacje nt. naruszania prawa wobec represjonowanych, opiekowała się chorymi.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry