Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szarugiewicz Cezary

Cezary Szarugiewicz, ur. 11 X 1963 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1989).

1977-1983

w ZHP.

Od XI 1980 działacz Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Adama Małkowskiego Chorągwi Wrocławskiej; współpracownik Uczniowskiego Komitetu Odnowy Społecznej, m.in. autor artykułów do niezależnych pism: „Ukosem”, „Quo Vadis?”; działacz Niezależnego Ruchu Harcerskiego; redaktor i wydawca (we współpracy z Pawłem Oranowskim) niezależnego pisma harcerskiego „Skaut”.

Po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji pod murami strajkujących zakładów, akcji ulotkowych, malowaniu haseł na murach. 16 XII 1981 zatrzymany w czasie fotografowania oddziałów wojska i funkcjonariuszy ZOMO pacyfikujących strajkującą Fabrykę Maszyn Budowlanych Fadroma, przetrzymywany w AŚ KW MO we Wrocławiu, po dwóch dniach zwolniony. Od 1982 kolporter w podziemnej grupie Rafała Pestkowskiego podlegającej RKS Dolny Śląsk; uczestnik manifestacji organizowanych przez SW i RKS „S” Dolny Śląsk. W 1984 współzałożyciel podziemnej Grupy Baszta; w 1986 współtwórca Niezależnej Oficyny Studenckiej NOS; w 1987 współwydawca, redaktor podziemnego pisma „Goniec” (NZS UWr i PWr). 1988–1989

pracownik Działu Przygotowywania Wystaw Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

1989-1991

współzałożyciel, pracownik firmy Mostar; 1991-1992 kierownik budowy w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Oławie; 1992-1994 kierownik budowy w Tech-Agro w Warszawie, Oddział we Wrocławiu; od 1994 właściciel firmy VIK. Od połowy l. 90. działacz ruchu historycznych grup rekonstrukcyjnych, organizator zlotów miłośników pojazdów militarnych; animator życia społecznego w Jagielnicy k. Nysy, m.in. wydawca nieperiodycznego pisma poświęconego lokalnej historii.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry