Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczęsny Ryszard

Ryszard Szczęsny, ur. 24 II 1951 w Dolistowie Starym k. Goniądza, zm. 2 VIII 1992.

Zaopatrzeniowiec w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Fasty.

Członek prezydium MKZ „S” w Białymstoku, koordynator sekcji interwencji; pracownik etatowy KZ „S” w BZPB Fasty, odpowiedzialny za sprawy związkowej propagandy; prowadził biblioteczkę druków bezdebitowych NOWej. 21 VI 1981 członek pocztu sztandarowego w czasie poświęcenia sztandaru ZR Białystok NSZZ „Solidarność”.

13-23 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku. Uczestnik spacerów ulicznych w Białymstoku w porze Dziennika Telewizyjnego (podczas jednego z nich, 6 V 1982, zawiesił flagę „S” na budynku przy ul. Lipowej, odśpiewano hymn narodowy, interweniowali funkcjonariusze MO, którzy ostatecznie zdjęli flagę). 13 V 1982 decyzją prokurator Danuty Sikorskiej aresztowany; oskarżony z dekretu o stanie wojennym, 12 X 1982 wyrokiem sądu skazany na 3 miesięcy więzienia i zapłatę kosztów sądowych. Po wyjściu nie podjął działalności.

Od IV 1990 prezes Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry