Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczudłowski Piotr

Piotr Szczudłowski, ur. 9 X 1961 w Gdańsku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1986) i licencjackich studiów podyplomowych w Instytucie Historii Kościoła KUL (1988), w 1992 doktorat z teologii w zakresie historii Kościoła.

Jako uczeń III LO w Gdańsku organizator patriotycznych wystąpień młodzieży, od 1977 uczestnik ROPCiO, od 1979 działacz RMP.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, drukarz i kurier MKS. 11 XI 1980 wygłosił przemówienie podczas manifestacji pod Pomnikiem Unii Lubelskiej w Lublinie, 14 XI 1980 aresztowany, zwolniony pod groźbą strajku protestacyjnego wyższych uczelni w Lublinie, następnie oskarżony w 4-letnim procesie przed Sądem Wojewódzkim w Lublinie, SN i w Sądzie Warszawskiego Okręgu Wojskowego, w VII 1984 objęty amnestią.

2 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach, Załężu i Nowym Łupkowie, zwolniony 16 XII 1982. Od 1983 działacz niezależnego ruchu studenckiego, lubelskiego KPN, kolporter wydawnictw podziemnych m.in. „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, ulotek, odezw itp. 29 IV 1985 aresztowany za kolportaż ulotek podziemnej „S” nawołujących do bojkotu obchodów 1 V i licznego uczestnictwa w obchodach 3 V; sądzony z Andrzejem Beredą, 14 IX 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie skazany na 1 rok więzienia, 30 XII 1985 zwolniony.

Od 1992 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu, od 2004 członek III Zakonu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

4 I – 19 XI 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Junior, nast. SOR przekazana do Wydz. IV KW MO w Lublinie.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry