Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczudłowski Tadeusz

Tadeusz Szczudłowski, ur. 22 XI 1933 we Lwowie. Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydz. Pokładowy (1958) oraz Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek historia (1972).

W X 1956 uczestnik buntu chorążych WSMW przeciwko podporządkowaniu polskich sił zbrojnych sowieckim doradcom oraz represjom ze strony oficerów politycznych i Informacji Wojskowej. 1958-1968 oficer Marynarki Wojennej, przeniesiony do rezerwy; w 1968 uzyskał dyplom porucznika żeglugi wielkiej Polskiej Marynarki Handlowej, pozbawiony możliwości pracy na morzu (odmowa wydania książeczki żeglarskiej i paszportu), zajmował się rzemiosłem artystycznym. W 1976 sygnatariusz protestu gdańskich studentów przeciwko represjom wobec robotników Ursusa i Radomia; od 1977 uczestnik ROPCiO, prowadził w swoim mieszkaniu punkt informacyjny, współpracownik SKS uczelni Trójmiasta i RMP; 1977-1980 organizator i uczestnik manifestacji 3 V oraz 11 XI: wygłaszał przemówienia; 3 V 1980 po mszy św. w Bazylice Mariackiej przemawiał na wiecu pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, po jego zakończeniu aresztowany, następnie skazany (z Dariuszem Kobzdejem) przez kolegium ds. wykroczeń na karę 3 mies. więzienia.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 17 VIII 1980 organizator mszy św. na terenie SG (odprawionej przez ks. Henryka Jankowskiego), inicjator wzniesienia przed bramą nr 2 drewnianego krzyża jako kamienia węgielnego pod przyszły pomnik Poległych Stoczniowców, współredaktor 21 postulatów; w 1981 honorowy członek komitetu obchodów 1. rocznicy Sierpnia ’80; gość honorowy I KZD.

2 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 16 X 1982. Od 1983 zaangażowany w pomoc więźniom politycznym i ich rodzinom. W V 1988 uczestnik strajku w SG, niósł krzyż na czele pochodu po zakończeniu strajku.

1989-1995 oficer nawigator na statkach PLO, od 1995 na rencie, nast. na emeryturze. Od 1973 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, od 1995 członek Towarzystwa Odbudowy Cmentarza Orląt Lwowskich.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

23 XII 1976 – 7 VII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/ WUSW w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Pisarze/Morena.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry